Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor meteorologice!!!

Direcţia Generală a Finanţelor Publice anunţă publicarea în Monitorul Oficial nr. 380 din 6 iunie 2012 a Hotărîrii nr. 562/2012 privind aprobarea schemei „Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile manifestate în perioada ianuarie – februarie 2012 asupra culturilor de legume şi/sau flori în spaţii protejate“ care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal. Prin acest act normativ se stabileşte cadrul juridic de instituire a unei scheme de ajutor de minimis în sectorul producţiei de produse agricole.

Cine are dreptul la aceste ajutoare

Ajutoarele de minimis prevăzute de hotărîre se acordă producătorilor agricoli din sectorul vegetal, pentru compensarea efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile manifestate în perioada ianuarie – februarie 2012, asupra culturilor de legume sau flori în spaţii protejate. Schema de ajutor de minimis nu se aplică următoarelor categorii de ajutoare: celor al căror cuantum se stabileşte pe baza preţului sau a cantităţii produselor introduse pe piaţă, ajutoarelor pentru activităţile legate de export, adică ajutoarelor legate direct de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau de alte cheltuieli curente legate de activitatea de export, ajutoarelor condiţionate de utilizarea de produse naţionale în defavoarea celor importate şi ajutoarelor acordate întreprinderilor aflate în dificultate.
Beneficiari ai acestui ajutor de minimis pot fi producătorii agricoli persoane fizice, producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu sau fără personalitate juridică constituite conform legii.
Pentru a beneficia de acest sprijin financiar solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să fie înscrişi în evidenţele registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele de teren în spaţii protejate, pe care le exploatează pentru cultura de legume sau flori, să depună la primăriile unităţilor administrativ-teritoriale o înştiinţare pe propria răspundere privind spaţiile protejate afectate şi pagubele produse acestora de fenomenele meteorologice nefavorabile manifestate în perioada ianuarie – februarie 2012.

Suma maximă a sprijinului financiar: 7.500 euro

Cuantumul sprijinului financiar care se acordă potrivit schemei de ajutor de minimis pentru compensarea pagubelor produse la spaţiile protejate, prin spargerea geamurilor sau distrugerea foliei de plastic, este următorul: 18,0 lei/mp pentru geam sau 2,25 lei/mp pentru folia de plastic, pentru producătorii agricoli persoane fizice şi 24,0 lei/mp pentru geam sau 3 lei/mp pentru folia de plastic, pentru producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale. Suma maximă a sprijinului financiar reprezentînd ajutorul de minimis nu poate depăşi echivalentul în lei a 7.500 euro pentru fiecare beneficiar.
Beneficiarii sprijinului financiar reprezentînd ajutorul de minimis nu pot renunţa la calitatea de producători agricoli care exploatează suprafeţe de teren în spaţii protejate pentru cultura de legume şi flori, pe o perioadă de 3 ani, începînd cu anul în care sprijinul financiar a fost acordat.

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.