Alocații de hrană pentru sportivii de performanță

* Direcția Județeană de Sport și Tineret Vrancea asigură alimentația necesară sportivilor de performanță din județul Vrancea, cluburile fiind invitate să depună cereri tip pentru solicitări *

„În vederea selectării sportivilor de performaţă cărora Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Vrancea le poate acorda, în limita bugetului existent, conform H.G. 1447/2007, alimentaţie (alimente) corespunzatoare efortului depus în pregătire, structurile sportive de performanţă de pe raza judeţului Vrancea vor depune solicitări scrise în acest sens“, ne-a declarat Costică Ciută, directorul executiv. Cererile tip se depun la sediul D.J.S.T. Vrancea până pe data de 04 aprilie 2011, de luni până vineri, între orele 800-1630,, și pot fi descărcate de pe Internet la adresa www.sportsitineretvrancea.ro.

Cererile vor fi însoţite de legitimaţia de  sportiv – copie; actul de identitate al sportivului – copie; documente din care să reiasă performanţa obţinută de sportiv, la nivel de cel puţin juniori III – copie; planificarea prin care structura sportivă a stabilit obiectivele de performanţă pentru sportiv – copie; declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului din care să reiasă faptul că acesta nu mai beneficiază de acordarea alimentaţiei de efort din partea altei structuri sportive – original. Documentele solicitate în copie vor fi însoţite de originale.

Între criteriile de acordare şi departajare amintim să fie sportiv legitimat la o structură sportivă din judeţul Vrancea; performanţe realizate în anul 2011, conform elementelor certe (diplome, medalii, etc.); obiective asumate pentru anul 2011, conform planificărilor deţinute de structurile sportive; nivelul de efort fizic la care sportivul este supus la antrenamente sportive.

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.