Astăzi are loc o ședință extraordinară a Consiliului local al municipiului Focșani

Proiectul ordinii de zi al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va avea loc astăzi, 19 aprilie 2023, ora 14,00, ședință ce se va desfășura cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis

1️⃣Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al Municipiului Focșani, bugetului instituțiilor finanțate parțial și activităților finanțate integral din venituri proprii și bugetul creditelor interne, pe trimestrul I 2023, detaliate pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare;

2️⃣Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului „Construirea de insule ecologice digitalizate în Municipiului Focșani”, etapa a II-a;

3️⃣Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general, a indicatorilor tehnico-economici și a contribuției de la bugetul local pentru obiectivul de investiții: „Refacere trotuare, alei, parcaje și covor asfaltic – strada Mare a Unirii”;

4️⃣Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 90/2023 pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții: “Refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală str.Timiș, str.Nicolae Bălcescu, str.Predeal (tronson cuprins între str.Ion Creangă și str.Grigore Ionescu), și reparații și așternere covoare asfaltice carosabil str. Magazia Gării”;

5️⃣Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Focșani la „Programul privind casarea autovehiculelor uzate” derulat de Administrația Fondului pentru Mediu, pentru implementarea proiectului „Casarea autovehiculelor uzate din municipiul Focșani”;

6️⃣Proiect de hotărâre privind stabilirea unui număr de 9 autorizații taxi disponibile ce vor fi atribuite transportatorilor înscriși în lista de așteptare la nivelul Municipiului Focșani;

7️⃣Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață totală de 26,00 mp. situat în Focșani, bdul. Unirii nr. 2, județul Vrancea, T. 193, P. 10725 înscris în CF 58711 ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către doamna Grădinaru Nina-Nița;

8️⃣Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 5,00 mp. situat în Focșani, str. Aurora nr. 6, județul Vrancea, T. 57, P. 3586 înscris în CF 70830 ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, către domnul Lola Bogdan Daniel;

9️⃣Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor situate în Municipiul Focșani, Tarla 79, aparținând domeniului privat al Municipiului Focșani, identificate prin Cartea Funciară nr. 52511 și Cartea Funciară nr. 65812;

1️⃣0️⃣Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 81/2023 pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 567/2019 privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate, „Asociația Metropolitan Trans”, să exercite și să realizeze competențele Consiliului local al municipiului Focșani referitoare la punerea la dispoziție a bunurilor aferente serviciului de transport public local în municipiul Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

1️⃣1️⃣Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii consiliului Local nr. 469/31.10.2019 privind aprobarea dării în folosință gratuită pe o perioadă de 5 ani către „Asociația Națională a Surzilor din România – Filiala Focșani” a unui spațiu situat la etajul I al imobilului din Focșani, str. Albinei nr. 18, în vederea înființării unui centru în care se vor desfășura activități socio-culturale, destinate persoanelor cu deficiență de auz și vorbire din raza Municipiului Focșani;

1️⃣2️⃣Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii consiliului Local nr. 573/11.12.2019 privind darea în administrare pe o perioadă de 5 ani către Clubul Sporiv Municipal Focșani 2007, a spațiului din incinta imobilului compus din construcție și teren aferent în suprafață de 215,00 mp., situat în Focșani, str. Albinei nr. 18, în vederea desfășurării activității secției de șah;

1️⃣3️⃣Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local ca membru în cadrul rețelei aleșilor locali din Uniunea Europeană în cadrul proiectului; „Construim Europa împreună cu autoritățile locale”;

1️⃣4️⃣Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind ocuparea domeniului public/privat al Municipiului Focșani, în vederea amplasării și funcționării teraselor sezoniere;

1️⃣5️⃣Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării concursului „Cel mai frumos spațiu verde din jurul școlii”;

1️⃣6️⃣Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 2746/10.01.2023 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Elaborare PUZ în vederea construirii imobil de locuințe colective D+P+4E+5R” municipiul Focșani, str. Fraternității nr. 10 A, număr cadastral 68503, pe terenul în suprafață măsurată de 2003 m2 (din acte 1964 m2;

1️⃣7️⃣Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Refacere infrastructură străzi, alei acces auto și parcări zona Bahne, str. Cezar Bolliac (tronson cuprins între str. Cuza Vodă și str. Lupeni), str. Doctor Telemac, st. Rarău, str. Dornei, str. Pictor Grigorescu (tronson cuprins între str. Alexandru Vlahuță și str. Panduri), Aleea Căminului, str. Alexandru Vlahuță, str. Lupeni (tronson cuprins între str. Cezar Bolliac și Aleea Căminului)”;

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.