Calendarul obligaţiilor fiscale ale lunii aprilie

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vrancea anunţă Calendarul obligaţii fiscale pentru luna aprilie 2012, în plus faţă de obligaţiile declarative lunare obişnuite, această lună are noi scandenţe pe 20, 25 şi 29 aprilie. Astfel, data de 20 aprilie este ultima zi pentru depunerea unui decont special de taxă pe valoarea adăugată de către persoanele impozabile care nu au un sediu fix şi nici nu sînt stabilite în Comunitate, care prestează servicii electronice unor persoane neimpozabile stabilite în Comunitate sau care îşi au domiciliul sau reşedinţa obişnuită într-un stat membru, pentru serviciile prestate în trimestrul I 2012. Urmează apoi data de 25 aprilie care este scadentă pentru depunerea formularului 104 „Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor“, pentru trimestrul I 2012, a formularului 225 „Declaraţia privind stabilirea impozitului reprezentînd plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe cîştigul net anual impozabil pentru cîştigurile obţinute din transferul titlurilor de valoare, altele decît plăţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise“, pentru trimestrul I 2012 şi a formularului 311 „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153 din Codul fiscal“. Ultima scadenţă a lunii este 29 aprilie, dată pînă la care trebuie depuse situaţiile financiare aferente anului 2011 de către persoanele juridice fără scop patrimonial şi societăţile cooperatiste.

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.