Calendarul obligaţiilor fiscale pentru ianuarie 2012

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vrancea anunţă Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna ianuarie 2012, care are ca scadenţe zilele de 16, 20, 25 şi 31 ale lunii. În plus faţă de obligaţiile declarative lunare obişnuite, Calendarul lunii ianuarie impune cîteva noi termene. Astfel, data de 16 ianuarie este ultima pentru depunerea formularului 220 „Declaraţie privind venitul estimat“ de către persoanele fizice care la sfîrşitul anului 2011 au realizat venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere.

Pînă pe 20 ianuarie trebuie depus formularul 301 „Decontul special de taxă pe valoarea adăugată“ de către persoanele impozabile care nu au un sediu fix şi nici nu sînt stabilite în Comunitate care prestează servicii electronice unor persoane neimpozabile stabilite în Comunitate sau care îşi au domiciliul sau reşedinţa obişnuită într-un stat membru, pentru serviciile prestate în trimestrul IV 2011.

Scadenţa la 25 ianuarie

Data de 25 ianuarie este ultima pentru declararea şi plata impozitului pe dividende distribuite din profitul aferent situaţiilor financiare ale anului 2010 şi aprobate în anul 2011, dar care nu au fost plătite pînă la sfîrşitul anului 2011 persoanelor juridice sau fizice acţionari/asociaţi la societatea care a distribuit dividendele.

Tot pînă pe 25 ianuarie trebuie depuse şi formularele 104 „Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor“ şi 208 „Declaraţia informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţi imobiliare din patrimoniul personal“ de către notarii publici care au obligaţia calculării, încasării şi virării impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal (pentru semestrul II 2011).

Alte formulare care au aceeaşi scadenţă sînt formularele 224 „Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România“, de către persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi desfăşurate în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România, cu termen lunar, formularul 225 „Declaraţia privind stabilirea impozitului reprezentînd plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe cîştigul net anual impozabil pentru cîştigurile obţinute din transferul titlurilor de valoare, altele decît părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise“, pentru trimestrul IV 2011, formularul 394 „Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional“ de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România (pentru semestrul II al anului 2011) şi formularul 094 „Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent“.

Scadenţa la 31 ianuarie

Ultima zi a lunii, 31 ianuarie, este scadentă pentru depunerea formularului 010 de către persoanele juridice care optează pentru schimbarea sistemului de impozitare de la impozit pe profit la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, de către persoanele juridice care au obligaţia declarării şi plăţii trimestriale a impozitului pe venit şi contribuţiilor sociale cuprinse în D112, dar optează pentru declararea şi plata lunară a acestor obligaţii. Acelaşi formular trebuie depus şi de către persoanele impozabile care, în anul fiscal 2011, au avut obligaţii declarative lunare la TVA.

Un alt formular care trebuie depus pînă la sfîrşitul lunii este formularul 220 „Declaraţie privind venitul estimat“ de către persoanele fizice care în anul 2011 au fost impozitate la norma de venit (inclusiv activităţile agricole), persoanele fizice care în anul 2011 au obţinut venituri din închirieri, inclusiv din arendă, impozitate pe baza cotei forfetare de cheltuieli şi persoanele fizice care obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, impozitate pe baza cotei forfetare de cheltuieli şi care începînd cu anul fiscal 2012 optează pentru determinarea venitului net în sistem real pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. Opţiunea este obligatorie pe o perioadă de 2 ani fiscali consecutivi şi se consideră reînnoită pentru o nouă perioadă de 2 ani, dacă nu se solicită revenirea la norma de venit/cotă forfetară de cheltuieli în cazul veniturilor din închirieri. De asemenea, pînă pe 31 ianuarie trebuie depusă şi declaraţia privind venitul estimat/normă de venit de către contribuabilii care solicită revenirea la impozitarea pe baza normei de venit, la încheierea perioadei de 2 ani consecutivi în care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.

Această declaraţie mai trebuie depusă şi de către persoanele fizice care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţele proprietate personală avînd o capacitate de cazare cuprinsă între 1 – 5 camere inclusiv, datorînd un impozit pe venitul stabilit ca normă anuală de venit, dar şi de cei care optează pentru determinarea venitului net în sistem real pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.