Calendarul obligatiilor fiscale pentru luna martie

* Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vrancea anunţă Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna martie, în plus faţă de obligaţiile declarative lunare obişnuite, existînd trei noi termene, pentru zilele de 15, 26 şi 30 martie *

15 martie este ultima zi pentru depunerea formularului 204 „Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică“ care trebuie depusă de către asocierile fără personalitate juridică, prin asociatul desemnat să răspundă pentru îndeplinirea obligaţiilor asocierii, la organul fiscal la care asocierea este înregistrată în evidenţa fiscală, pentru anul 2011. O copie de pe declaraţie se transmite de către asociatul desemnat fiecărui asociat.
Ziua de 26 martie este scadentă pentru efectuarea plăţilor anticipate, pentru primul trimestru, de către persoanele fizice care obţin venituri din activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendare (exceptîndu-se cazul veniturilor prevăzute la art. 52 pentru care plata anticipată se efectuează prin reţinere la sursă sau pentru care impozitul este final).
Tot pînă pe 26 martie trebuie depus şi formularul 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit“ de către toţi contribuabilii plătitori de impozit pe profit, cu excepţia contribuabililor organizaţii non profit sau contribuabilii care obţin venituri majoritare din agricultură care depun declaraţia anuală de impozit pe profit pentru anul 2011 pînă la data de 25 februarie 2012). Toţi contribuabili, atît cei care nu au declarat impozitul pe profit aferent trim. IV 2011 pînă la data de 25.01.2012, cît şi cei care au declarat în declaraţia 100 aferentă trim. IV 2011 depusă în 25.01.2012 o sumă egală cu impozitul pe profit calculat şi evidenţiat pentru trim. III 2011, vor depune Declaraţia 101 pînă la data de 25 martie. Această dată reprezintă şi termen de plată a impozitului anual.
Ultima zi scadentă a lunii este 30 martie, care este ultima zi pentru depunerea de către persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii, a raportării contabile anuale.

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.