Ce vor învăţa copiii în clasa pregătitoare!

Copiii care vor intra la toamnă în clasa pregătitoare vor avea în orar opt materii obligatorii – comunicare, matematică şi explorarea mediului, muzică şi mişcare, educaţie pentru societate, educaţie fizică şi sport, dezvoltare personală, arte vizuale şi lucru manual şi religie -, şi o materie opţională – Tehnologii de informare şi comunicare (TIC). Spre deosebire de grădiniţă, la clasa pregătitoare prezenţa va fi obligatorie, copiii vor petrece patru ore pe zi la şcoală, se vor pune absenţe. Cei mici vor învăţa jucîndu-se şi nu vor primi note.

Comunicare în limba română – 5-7 ore pe săptămînă

La sfîrşitul clasei pregătitoare, elevii ar trebui să ştie, de exemplu, să spună despre ce este vorba într-un fragment de poveste citit de învăţător şi să numească personajele, să răspundă la întrebări despre conţinutul textului, să numere cuvintele dintr-un enunţ, să asocieze un cuvînt cu o imagine, să despartă în silabe, să recunoască vocalele şi consoanele. De asemenea, vor trebui să recite poezii scurte, să formuleze propoziţii cu diverse cuvinte, să repovestească fragmente de poveşti ascultate, să ştie să vorbească despre sine – nume, vîrstă, adresă, culoare preferată – şi să povestească întîmplări din viaţa sa, să salute. Totodată, ar trebui să ştie să asocieze cuvinte cu imagini, să identifice simboluri precum M – Metrou, H – spital, intrare, ieşire, trecere de pietoni.

Matematică şi explorarea mediului

La sfîrşitul anului şcolar ei vor trebui să ştie să numere de la 1 la 10 crescător şi descrescător, să recunoască cifrele, să construiască şi să compare mulţimi, dar şi numere. De asemenea, ar trebui să fie capabili să recunoască forme geometrice, să construiască diverse obiecte cum sînt cutiile de cadouri sau suportul de creioane, să stabilească poziţia unui obiect în spaţiu, să identifice direcţiile. În plus, vor şti să creeze probleme simple de adunare şi scădere, să recunoască fenomene precum ploaie, vînt, ceaţă, vor învăţa cum să se folosească de simţuri pentru a explora mediul înconjurător, să observe şi să descrie corpul omenesc, să recunoască diverse obiective sociale, culturale, religioase, economice, istorice din mediul apropiat, să identifice relaţii de tip cauză-efect sau să sorteze obiectele pe baza unui criteriu. De asemenea, vor şti să recunoască zilele şi anotimpurile, să ordoneze cronologic evenimentele, dar şi să recunoască şi să utilizeze banii.

Muzică şi mişcare – 2-3 ore pe săptămînă

La orele de Muzică şi mişcare, elevii vor asculta, vor învăţa şi vor reda cîntece pentru copii, executînd mişcări sugerate de text sau acompaniaţi de jucării muzicale (tobe, lemne), şi vor învăţa să se mişte liber pe diverse tipuri de cîntece. Mişcarea pe muzică la această vîrstă înseamnă bătăi din palme, pe genunchi, pe piept, paşi egali pe loc sau în deplasare, paşi simpli de dans, ridicare ritmică pe vîrfuri, mişcări ale braţelor şi trunchiului, mişcări sugerate de textul cîntecului, dirijat intuitiv.

Educaţie pentru societate – 1-2 ore pe săptămînă

La orele de Educaţie pentru societate, copiii vor învăţa să aplice reguli de comportament în diverse situaţii, să recunoască diverse tipuri de comportament în situaţii variate şi să lucreze în echipă. De exemplu, vor învăţa reguli de politeţe pe care trebuie să le aplice în diverse contexte – la şcoală, în familie, în mijloacele de transport în comun, reguli de igienă personală, vor fi familiarizaţi cu localitatea în care trăiesc, li se va explica ce este bine şi ce rău, ce este frumos şi este urît în comportament prin intermediul observării şi descrierii unor comportamente ale copiilor şi ale adulţilor, poveşti, desene animate, imagini.

Educaţie fizică şi sport – 1-2 ore pe săptămînă

La orele de Educaţiei fizică şi sport, copiii vor juca diverse jocuri precum Ţările, Raţele şi vînătorii, Coarda, Elasticul, Şotron, Un, doi, trei la perete stai!, Echipajul SMURD, vor practica diverse minisporturi (minifotbal, minibasket, minihandbal), vor participa la ştafete şi concursuri, şi, pentru a învăţa ce înseamnă fair-play, vor vizita o sală de handbal sau un teren de fotbal şi se vor întîlni cu sportivi sau foşti sportivi.

Dezvoltare personală – 1-2 ore pe săptămînă

La orele de dezvoltare personală, copiii vor fi încurajaţi să se autocunoască şi să manifeste o atitudine pozitivă faţă de propria persoană şi faţă de ceilalţi (prin descrierea trăsăturilor personale şi identificarea asemănărilor şi deosebirilor dintre propria persoană şi ceilalţi), să interacţioneze cu copii şi adulţii cunoscuţi (de exemplu cererea ajutorului), să recunoască emoţii de bază în legătură cu experienţele trăite (fericire, tristeţe, teamă), vor învăţa ce înseamnă un stil de viaţă sănătos.

Arte vizuale şi lucru manual – 1-2 ore pe săptămînă

Copiii vor organiza expoziţii cu fotografii personale pe diverse teme, vor povesti un eveniment prin intermediul desenului, picturii sau modelajului, vor merge la muzee, vor participa la întîlniri cu meşteri populari, vor decora sălile cu produse realizate în timpul activităţilor, vor viziona spectacole de teatru şi teatru de păpuşi, se vor juca cu hîrtia şi vor modela plastilină.

Religie – 1 oră pe săptămînă

La orele de religie, copiii vor învăţa să se închine, li se va explica semnificaţia Sfintei Treimi, vor povesti fapte bune, vor merge la biserică, vor organiza activităţi caritabile, vor audia texte religioase simple, vor învăţa rugăciuni, cîntări, colinde, vor avea discuţii despre botez, nuntă, zi onomastică.

Tehnologii de informare şi comunicare (TIC) – 0-1 ore – opţional

Copiii vor învăţa să recunoască principalele componentelor externe şi periferice ale calculatorului, să utilizeze mouse-ul, să caute imagini şi video pe Internet, să utilizeze un aparat foto digital şi să facă înregistrări audio-video. În egală măsură, vor învăţa care sînt beneficiile şi riscurile utilizării calculatorului.

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.