Centrul Cultural Vrancea la Festivalul Tradițiilor Românești de la Chișinău!

* C𝖾𝗇𝗍𝗋𝗎𝗅 C𝗎𝗅𝗍𝗎𝗋𝖺𝗅 V𝗋𝖺𝗇𝖼𝖾𝖺, 𝗉𝖺𝗋𝗍𝗂𝖼𝗂𝗉𝖺̆ 𝗂̂𝗇 𝗉𝖾𝗋𝗂𝗈𝖺𝖽𝖺 𝟣𝟤-𝟣𝟦 𝗆𝖺𝗂 𝟤𝟢𝟤𝟥, 𝗅𝖺 𝖥𝖾𝗌𝗍𝗂𝗏𝖺𝗅𝗎𝗅 𝖳𝗋𝖺𝖽𝗂𝗍̗𝗂𝗂𝗅𝗈𝗋 𝖱𝗈𝗆𝖺̂𝗇𝖾𝗌̗𝗍𝗂, 𝗈𝗋𝗀𝖺𝗇𝗂𝗓𝖺𝗍 𝗂̂𝗇 G𝗋𝖺̆𝖽𝗂𝗇𝖺 𝖡𝗈𝗍𝖺𝗇𝗂𝖼𝖺̆ 𝖽𝗂𝗇 C𝗁𝗂𝗌̗𝗂𝗇𝖺̆𝗎, 𝖱𝖾𝗉𝗎𝖻𝗅𝗂𝖼𝖺 𝖬𝗈𝗅𝖽𝗈𝗏𝖺 *
𝖥𝖾𝗌𝗍𝗂𝗏𝖺𝗅𝗎𝗅 𝖼𝗈𝗇𝗌𝗍𝗂𝗍𝗎𝗂𝖾 𝗎𝗇 𝖺𝗆𝗉𝗅𝗎 𝖾𝗏𝖾𝗇𝗂𝗆𝖾𝗇𝗍 𝖽𝖾𝗌𝗍𝗂𝗇𝖺𝗍 𝗉𝗋𝗈𝗆𝗈𝗏𝖺̆𝗋𝗂𝗂 𝖺𝗋𝗍𝖾𝗂 𝗉𝗈𝗉𝗎𝗅𝖺𝗋𝖾 𝗋𝗈𝗆𝖺̂𝗇𝖾𝗌̗𝗍𝗂 𝗂̂𝗇 𝖱𝖾𝗉𝗎𝖻𝗅𝗂𝖼𝖺 𝖬𝗈𝗅𝖽𝗈𝗏𝖺 𝗌̗𝗂 𝖽𝖾𝗌𝖼𝗁𝗂𝖽𝖾 𝖯𝗋𝗈𝗀𝗋𝖺𝗆𝗎𝗅 𝖺𝗇𝗂𝗏𝖾𝗋𝗌𝖺𝗋 „C𝗂𝗉𝗋𝗂𝖺𝗇 𝖯𝗈𝗋𝗎𝗆𝖻𝖾𝗌𝖼𝗎”, 𝗂𝗇𝗂𝗍̗𝗂𝖺𝗍 𝗌̗𝗂 𝖿𝗂𝗇𝖺𝗇𝗍̗𝖺𝗍 𝖽𝖾 𝖣𝖾𝗉𝖺𝗋𝗍𝖺𝗆𝖾𝗇𝗍𝗎𝗅 𝗉𝖾𝗇𝗍𝗋𝗎 𝖱𝖾𝗅𝖺𝗍̗𝗂𝖺 𝖼𝗎 𝖱𝖾𝗉𝗎𝖻𝗅𝗂𝖼𝖺 𝖬𝗈𝗅𝖽𝗈𝗏𝖺 (𝖣𝖱𝖱𝖬) 𝖽𝗂𝗇 𝖼𝖺𝖽𝗋𝗎𝗅 G𝗎𝗏𝖾𝗋𝗇𝗎𝗅𝗎𝗂 𝖱𝗈𝗆𝖺̂𝗇𝗂𝖾𝗂. 𝖯𝗋𝗈𝗀𝗋𝖺𝗆𝗎𝗅 𝖺𝗇𝗂𝗏𝖾𝗋𝗌𝖺𝗋 C𝗂𝗉𝗋𝗂𝖺𝗇 𝖯𝗈𝗋𝗎𝗆𝖻𝖾𝗌𝖼𝗎 𝗌𝖾 𝗏𝖺 𝖽𝖾𝗌𝖿𝖺̆𝗌̗𝗎𝗋𝖺 𝗌𝗎𝖻 𝖨̂𝗇𝖺𝗅𝗍𝗎𝗅 𝖯𝖺𝗍𝗋𝗈𝗇𝖺𝗃 𝖺𝗅 𝖯𝗋𝖾𝗌̗𝖾𝖽𝗂𝗇𝗍𝖾𝗅𝗎𝗂 𝖱𝗈𝗆𝖺̂𝗇𝗂𝖾𝗂, 𝖤.𝖲. K𝗅𝖺𝗎𝗌 W𝖾𝗋𝗇𝖾𝗋 𝖨𝗈𝗁𝖺𝗇𝗇𝗂𝗌.
C𝖾𝗇𝗍𝗋𝗎𝗅 C𝗎𝗅𝗍𝗎𝗋𝖺𝗅 V𝗋𝖺𝗇𝖼𝖾𝖺 𝗉𝖺𝗋𝗍𝗂𝖼𝗂𝗉ă 𝖼𝗎 𝗍𝗋𝖾𝗂 𝗆𝖾𝗌̗𝗍𝖾𝗋𝗂 𝗉𝗈𝗉𝗎𝗅𝖺𝗋𝗂 𝖽𝗂𝗇 𝖼𝖺𝖽𝗋𝗎𝗅 𝗌𝖾𝗋𝗏𝗂𝖼𝗂𝗎𝗅𝗎𝗂 𝖲̗𝖼𝗈𝗅𝗂𝗂 𝖯𝗈𝗉𝗎𝗅𝖺𝗋𝖾 𝖽𝖾 𝖠𝗋𝗍𝖺̆: 𝖲̗𝖾𝗋𝖻𝖺𝗇 𝖳𝖾𝗋𝗍̗𝗂𝗎 – 𝖳𝖾𝗓𝖺𝗎𝗋 𝖴𝗆𝖺𝗇 V𝗂𝗎, 𝖽𝗂𝗇 𝖼𝗈𝗆𝗎𝗇𝖺 𝖭𝖾𝗋𝖾𝗃𝗎, 𝖯𝖺𝗏𝖾𝗅 𝖫𝗎𝗉𝖺𝗌̗𝖼 𝖽𝗂𝗇 𝖼𝗈𝗆𝗎𝗇𝖺 𝖭𝖾𝗋𝖾𝗃𝗎 𝗌̗𝗂 𝖥𝗅𝗈𝖺𝗋𝖾𝖺 𝖳̗𝖺̆𝗉𝗈𝗋 𝖽𝗂𝗇 𝖼𝗈𝗆𝗎𝗇𝖺 𝖩𝗂𝗍𝗂𝖺. 𝖬𝖾𝗌̗𝗍𝖾𝗌̗𝗎𝗀𝗎𝗋𝗂𝗅𝖾 𝗍𝗋𝖺𝖽𝗂𝗍̗𝗂𝗈𝗇𝖺𝗅𝖾 𝗏𝗈𝗋 𝖿𝗂 𝗉𝗋𝗈𝗆𝗈𝗏𝖺𝗍𝖾 𝗉𝗋𝗂𝗇 𝖺𝗍𝖾𝗅𝗂𝖾𝗋𝖾 𝖽𝖾𝗆𝗈𝗇𝗌𝗍𝗋𝖺𝗍𝗂𝗏𝖾 𝖺𝗅𝖾 𝗆𝖾𝗌̗𝗍𝖾𝗋𝗂𝗅𝗈𝗋 𝗉𝗈𝗉𝗎𝗅𝖺𝗋𝗂, 𝗉𝗋𝗂𝗇 𝖾𝗑𝗉𝗈𝗇𝖺𝗍𝖾 𝗉𝗈𝗉𝗎𝗅𝖺𝗋𝖾: 𝗌𝖼𝗈𝖺𝗋𝗍̗𝖾, 𝗌̗𝗍𝖾𝗋𝗀𝖺𝗋𝖾, 𝖼𝗋𝖾𝗌𝗍𝖺̆𝗍𝗎𝗋𝗂 𝗂̂𝗇 𝗅𝖾𝗆𝗇, 𝗆𝖺̆𝗌̗𝗍𝗂 𝖽𝗂𝗇 𝗉𝗂𝖾𝗅𝖾, 𝗌̗.𝖺. 𝗉𝗋𝗂𝗇 𝗉𝗅𝗂𝖺𝗇𝗍𝖾, 𝖼𝖺𝗅𝖾𝗇𝖽𝖺𝗋𝖾 𝗌̗𝗂 𝖼𝖺̆𝗋𝗍̗𝗂 (𝖼𝖾𝗋𝖼𝖾𝗍𝖺̆𝗋𝗂) 𝖺𝗅𝖾 C𝖾𝗇𝗍𝗋𝗎𝗅𝗎𝗂 C𝗎𝗅𝗍𝗎𝗋𝖺𝗅 V𝗋𝖺𝗇𝖼𝖾𝖺.
„𝖥𝖾𝗌𝗍𝗂𝗏𝖺𝗅𝗎𝗅 𝖼𝗈𝗇𝗍𝗋𝗂𝖻𝗎𝗂𝖾 𝗅𝖺 𝖼𝗈𝗇𝗌𝗈𝗅𝗂𝖽𝖺𝗋𝖾𝖺 𝖽𝗂𝖺𝗅𝗈𝗀𝗎𝗅𝗎𝗂 𝖼𝗎𝗅𝗍𝗎𝗋𝖺𝗅 𝗅𝖺 𝗇𝗂𝗏𝖾𝗅𝗎𝗅 𝖼𝖾𝗅𝗈𝗋 𝖽𝗈𝗎𝖺̆ 𝗍̗𝖺̆𝗋𝗂 𝗌̗𝗂 𝗌𝗎𝗌𝗍̗𝗂𝗇𝖾 𝗉𝖺̆𝗌𝗍𝗋𝖺𝗋𝖾𝖺, 𝖽𝖾𝗓𝗏𝗈𝗅𝗍𝖺𝗋𝖾𝖺 𝗌̗𝗂 𝖺𝖿𝗂𝗋𝗆𝖺𝗋𝖾𝖺 𝗂𝖽𝖾𝗇𝗍𝗂𝗍𝖺̆𝗍̗𝗂𝗂 𝖼𝗎𝗅𝗍𝗎𝗋𝖺𝗅𝖾, 𝗋𝖾𝗅𝗂𝗀𝗂𝗈𝖺𝗌𝖾 𝗌̗𝗂 𝗅𝗂𝗇𝗀𝗏𝗂𝗌𝗍𝗂𝖼𝖾 𝗋𝗈𝗆𝖺̂𝗇𝖾𝗌̗𝗍𝗂 𝖽𝗂𝗇 𝖱𝖾𝗉𝗎𝖻𝗅𝗂𝖼𝖺 𝖬𝗈𝗅𝖽𝗈𝗏𝖺“- 𝗌𝗎𝗋𝗌𝖺 𝖳V𝖱 𝖬𝗈𝗅𝖽𝗈𝗏𝖺. 𝖤𝖼𝗁𝗂𝗉𝖺 C𝖾𝗇𝗍𝗋𝗎𝗅𝗎𝗂 C𝗎𝗅𝗍𝗎𝗋𝖺𝗅 V𝗋𝖺𝗇𝖼𝖾𝖺 𝗏𝖺 𝖿𝗂 𝗋𝖾𝗉𝗋𝖾𝗓𝖾𝗇𝗍𝖺𝗍𝖺̆ 𝖽𝖾 𝗆𝖺𝗇𝖺𝗀𝖾𝗋𝗎𝗅 𝗂𝗇𝗍𝖾𝗋𝗂𝗆𝖺𝗋 𝖺𝗅 𝗂𝗇𝗌𝗍𝗂𝗍𝗎𝗍̗𝗂𝖾𝗂, 𝖡𝗈𝗀𝖽𝖺𝗇 𝖳𝗋𝗂𝖿𝖺𝗇.

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.