Clarificări de la Finanțe pentru patronii de microîntreprinderi

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vrancea aduce la cunoştinţa contribuabililor, persoane juridice române, care se înfiinţează în cursul unui an fiscal şi care au optat de la înfiinţare pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, că perioada impozabilă începe de la data înregistrării acesteia la registrul comerţului, dacă are această obligaţie; la data înregistrării acesteia în registrul ţinut de instanţele judecătoreşti competente, dacă are această obligaţie sau la data încheierii sau, după caz, a punerii în aplicare a contractelor de asociere, în cazul asocierilor care nu dau naştere unei noi persoane juridice. În cazul microîntreprinderilor care se reorganizează prin divizare sau fuziune având ca efect juridic încetarea existenţei persoanei juridice prin dizolvare fără lichidare, perioada impozabilă se încheie la data înregistrării în registrul comerţului/registrul ţinut de instanţele judecătoreşti competente a noii societăţi sau a ultimei dintre ele, în cazul constituirii uneia sau a mai multor societăţi noi; la data înregistrării hotărârii ultimei adunări generale care a aprobat operaţiunea sau de la altă dată stabilită prin acordul părţilor, în cazul în care se stipulează că operaţiunea va avea efect la o altă dată, potrivit legii; sau la o dată stabilită potrivit legii, în alte cazuri decât cele menţionate mai sus. În cazul dizolvării urmate de lichidare a microîntreprinderilor, perioada impozabilă se încheie la data depunerii situaţiilor financiare la registrul unde a fost înregistrată, potrivit legii, înfiinţarea persoanei juridice respective.

Persoanele juridice române nou-înfiinţate pot opta să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor, începând cu primul an fiscal, dacă condiţia referitoare la capitalul social (deţinut de alte persoane decât statul şi autorităţile locale) este îndeplinită la data înregistrării la registrul comerţului şi condiţia privind numărul de salariaţi (de la 1 la 9) este îndeplinită în termen de 60 de zile inclusiv de la data înregistrării. Persoanele juridice române aflate în inactivitate temporară, pentru care perioada de inactivitate temporară/nedesfăşurare a activităţii încetează în cursul anului, pot opta pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, începând cu anul următor celui în care perioada de inactivitate temporară/nedesfăşurare a activităţii încetează, dacă la data de 31 decembrie a anului respectiv îndeplinesc condiţiile de exercitare a opţiunii prevăzute de Codul Fiscal.

* Schimbarea sistemului de impunere *

Microîntreprinderile care în cursul unui trimestru încep să desfăşoare activităţi în domeniul bancar, în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor şi al pieţei de capital, în domeniile jocurilor de noroc, consultanţei şi managementului datorează impozit pe profit luând în calcul veniturile şi cheltuielile înregistrate începând cu trimestrul respectiv. În situaţia în care, în cursul anului fiscal, microîntreprinderile realizează venituri mai mari de 100.000 euro, acestea vor plăti impozit pe profit luând în calcul veniturile şi cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal, fără posibilitatea ca în perioada următoare să mai poată opta pentru acest sistem de impunere. Calculul şi plata impozitului pe profit se efectuează începând cu trimestrul în care s-a depăşit limita de 100.000 euro utilizând cursul de schimb de la închiderea exerciţiului financiar precedent.

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.