Contribuţiile persoanelor fizice se mută la Fisc din iulie!!!

De la 1 iulie, declararea şi plata contribuţiilor de asigurări de sănătate se vor face la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vrancea. Casa de Asigurări de Sănătate a trimis o informare potrivit căreia începînd cu data de 1 iulie 2012, „competenţa de administrare a contribuţiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice prevăzute la cap. II şi III din titlul IX2 al Codului fiscal revine Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală“. Firmele şi companiile mari plăteau această contribuţie la ANAF şi doar o mică parte plăteau CAS-ul la Casa de Asigurări de Sănătate Vrancea. Din iulie, toată lumea va plăti la ANAF acest CAS. Pînă la 30 iunie 2012 se mai poate declara şi plăti contribuţia de asigurări sociale de sănătate la Casa de Asigurări de Sănătate a judeţului Vrancea.

2 şi 3 iulie nu vor fi zile de lucru cu publicul

Potrivit OUG nr. 125/2011, care a modificat Codul Fiscal, pînă la începutul lunii viitoare, Fiscul trebuie să preia bazele de date de la Casa de Asigurări de Sănătate (CAS), precum şi de la Casa Judeţeană de Pensii (CJP). Totodată, pentru simplificarea procedurii, CAS va transmite şi baza de date cu decizii de impunere. Acestea reprezintă titluri de creanţă în care sînt stabilite atît obligaţii principale restante la data de 31 mai 2012 cît şi obligaţii fiscale accesorii, adică penalităţi, calculate pînă la aceeaşi dată. Penalităţile se actualizează şi se comunică pentru obligaţiile fiscale principale pentru care s-a început executarea silită şi pentru cele pentru care executarea silită nu a fost începută, dar s-a depăşit termenul de plată. Pentru a se putea face transferul în cele mai bune condiţii, datele de 2 şi 3 iulie nu vor fi zile de lucru cu publicul. Cei care sînt deja înregistraţi la CAS şi CJP ca plătitori de contribuţii nu mai trebuie să încheie cu DGFP vreun document. Doar persoanele fizice care vor să încheie pentru prima dată convenţii vor merge direct la Fisc, iar plăţile le vor face prin Trezorerie. Aceste persoane vor încheia Declaraţia de asigurare direct cu Fiscul. Atenţie, nu este vorba despre persoanele salariate, pentru că acestea plătesc deja contribuţiile, li se reţin pe state de către agenţii economici la care lucrează, ci vorbim despre persoanele care realizează venituri din profesii libere.

Cine intră în categoria persoanelor fizice care vor plăti la Fisc

Finanţiştii susţin că se va schimba locul de plată a contribuţiilor pentru următoarele categorii de persoane fizice: membrii întreprinderilor individuale (II), ai întreprinderilor familiale (IF), persoanele fizice autorizate (PFA) care desfăşoară o activitate economică, persoane care realizează venituri din profesii libere (medici, avocaţi, experţi contabili, notari etc.), cele care au venituri din activităţi agricole, din drepturi de proprietate intelectuală. Cei care se înregistrează după 1 iulie 2012 ca şi persoane care desfăşoară astfel de activităţi vor depune o declaraţie de venituri estimative la unităţile ANAF.

În categoria persoanelor fizice care vor plăti asigurarea la Finanţe intră:

• Comercianţii (persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice pe baza autorizării Registrului Comerţului) şi persoanele care desfăşoară profesii libere, precum şi persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală care determină impozitul pe venit pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă datorează CAS 31,3% şi CASS 5,5%. Dacă aceste persoane au şi calitatea de salariat sau pensionar nu datorează CAS. Contribuţiile datorate sînt stabilite de către organul fiscal, pe baza declaraţiilor depuse de persoana fizică, iar decizia de impunere se comunică prin poştă cu confirmare de primire.
• Persoanele fizice care obţin venituri cu reţinere la sursă a impozitului din drepturi de proprietate intelectuală, din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent, din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară, datorează CAS 10,5% şi CASS 5,5%. Dacă aceste persoane au şi calitatea de salariat sau pensionar nu datorează CAS. Contribuţiile datorate se calculează, se reţin, se declară şi virează de plătitorul de venit.
• Persoanele fizice care obţin venituri dintr-o asociere cu o microîntreprindere sau cu o persoană juridică română plătitoare de impozit pe profit datorează numai CASS 5,5%, care se calculează, se reţine, se declară şi virează de persoana juridică.
• Persoanele fizice care obţin venituri din activităţi agricole datorează numai CASS 5,5%, care se stabileşte, pe baza declaraţiilor depuse de persoana fizică, de către organul fiscal, prin decizie de impunere, cu excepţia veniturilor din valorificarea produselor agricole prin unităţi specializate pentru colectare/procesare industrială, pentru care CASS se calculează, se reţine, se declară şi virează de plătitorul de venit.
• Cei care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor, din investiţii, din premii şi din jocuri de noroc, din fiducie sau venituri din alte surse, în cazul în care acestea reprezintă singurele venituri obţinute, datorează pentru acestea numai CASS 5,5%, care se stabileşte de către organul fiscal, în anul următor realizării acestor venituri, conform declaraţiilor depuse de persoana fizică, prin decizie de impunere anuală care se comunică prin poştă cu confirmare de primire.
• Persoanele fizice care nu realizează într-un an fiscal niciun fel de venituri (nici măcar din indemnizaţii de şomaj, din pensii şi nu se încadrează nici în categoriile de persoane care beneficiază de asigurarea de sănătate fără plata contribuţiei), pentru a dobîndi calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate au obligaţia plăţii CASS 5,5% lunar, la nivelul unui salariu minim brut pe ţară, respectiv 700 lei pentru anul 2012.

Executările silite, preluate tot de Fisc

Pe lîngă activitatea de colectare a contribuţiilor plătite de persoanele fizice care desfăşoară diverse activităţi economice, Finanţele vor prelua şi măsurile de executare silită a persoanelor fizice care nu şi-au plătit contribuţiile la Sănătate şi la Pensii. Executarea silită va fi continuată după regulile Codului Fiscal, adică aceia care sînt somaţi şi nu plătesc în termenul dat de organul fiscal se pot alege cu conturile blocate şi cu alte măsuri de executare silită.

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.