Declarații trimestriale privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale

În vederea aplicării unitare a prevederilor art. 296 indice 16 din Codul Fiscal, astfel cum a fost modificat şi completat prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vrancea aduce la cunoştinţa contribuabililor următoarele:

Începând cu veniturile lunii octombrie 2011, plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor:

  • asociaţii, fundaţii sau alte entităţi fără scop patrimonial, persoane juridice, cu excepţia instituţiilor publice, care în anul anterior au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi, exclusiv;
  • persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care, în anul anterior, au înregistrat venituri totale de până la 100.000 euro şi au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi, exclusiv;
  • persoanele juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care, în anul anterior, au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi, exclusiv;

vor depune trimestrial Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate.

Pentru plătitorii de venituri din salarii şi venituri asimilate salariilor, persoane fizice autorizate şi întreprinderi individuale, persoane fizice care exercită profesii libere şi asocieri fără personalitate juridică constituite între persoane fizice declararea şi plata impozitului pe veniturile din salarii, precum şi a contribuţiilor sociale, se efectuează trimestrial, indiferent de numărul de salariaţi şi de veniturile realizate în anul anterior sau de la data înfiinţării acestora.

Foarte important! Pentru plătitorii de venituri din salarii şi venituri asimilate salariilor, cu excepţia celor care au optat pentru declararea şi plata lunară, trecerea la perioada fiscală trimestrială se efectuează de către organul fiscal, în mod automat, cu notificarea contribuabilului în condiţiile legii.

Verificarea îndeplinirii condiţiilor pentru încadrarea în perioada fiscală trimestrială se face de către organele fiscale, pe baza datelor din situaţiile financiare încheiate la data de 31 decembrie 2010.

Pentru contribuabilii care aveau obligaţia să depună situaţii financiare anuale la 31 decembrie 2010 şi nu au depus aceste situaţii, se menţine perioada fiscală lunară.

La stabilirea numărului mediu de salariaţi se iau în calcul numai persoanele cu contracte individuale de muncă, atât cu normă întreagă, cât şi cu timp parţial.

Persoanele care au realizat venituri de natură profesională, potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, precum şi cele care au realizat venituri asimilate salariilor, nu se iau în calcul la stabilirea numărului mediu de salariaţi.

Precizări aplicabile în trimestrul IV 2011

Pentru trimestrul IV 2011, plătitorii de salarii şi asimilate salariilor: asociaţii, fundaţii sau alte entităţi fără scop patrimonial, persoane juridice, cu excepţia instituţiilor publice, care în anul anterior au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv; persoane juridice plătitoare de impozit pe profit care, în anul anterior, au înregistrat venituri totale de până la 100.000 euro şi au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv şi persoane juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care, în anul anterior, au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv, pot opta pentru declararea şi plata lunară prin depunerea la organul fiscal competent a Declaraţiei privind opţiunea pentru depunerea lunară a Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, aprobată prin Ordinului preşedintelui ANAF nr. 3.154/2011, până la data de 26 septembrie 2011 inclusiv.

Plătitorii de venituri din salarii şi venituri asimilate salariilor menţionaţi mai sus, care şi-au început activitatea în cursul anului 2011 şi estimează că vor îndeplini condiţiile privind numărul mediu de salariaţi şi nivelul de venit total stabilit de lege, au dreptul să aplice perioada fiscală trimestrială, începând cu trimestrul IV 2011, dacă depun declaraţia de menţiuni la organul fiscal competent până la data de 30 octombrie 2011.

De asemenea, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, persoanele fizice care exercită profesii libere şi asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, plătitoare de venituri din salarii şi venituri asimilate salariilor pot opta pentru declararea şi plata lunară a obligaţiilor fiscale în trimestrul IV 2011 prin depunerea la organul fiscal competent a Declaraţiei privind opţiunea pentru depunerea lunară a Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 3.154/2011, până  la data de 26 septembrie 2011, inclusiv.

Plătitorii de venituri din salarii şi venituri asimilate salariilor, cu excepţia persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, persoanelor fizice care exercită profesii libere şi asocierilor fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, care se înfiinţează în cursul trimestrului IV 2011 şi estimează că vor îndeplini în cursul anului fiscal condiţiile privind numărul mediu de salariaţi şi nivelul de venit total stabilit de lege, aplică de la înfiinţare perioada fiscală trimestrială pentru declararea şi plata impozitului pe veniturile din salarii şi a contribuţiilor sociale dacă depun, la organul fiscal competent, declaraţia de menţiuni odată cu declaraţia de înregistrare fiscală.

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.