Declaraţia 112 depusă trimestrial de micii contribuabili

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vrancea aduce la cunoştinţa contribuabililor că începând cu veniturile realizate în luna octombrie 2011 micii contribuabili au dreptul de a depune trimestrial Declaraţia 112 (Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate) potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 30, ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri-financiar fiscale publicată în Monitorul Oficial nr. 627/02.09.2011.

Actuala reglementare prevedea obligaţia depunerii lunare a acestei declaraţii pentru toţi contribuabilii. Depunerea trimestrială constă în completarea şi depunerea a câte unei declaraţii pentru fiecare lună din trimestru.

Sunt consideraţi mici contribuabili:

a) asociaţii, fundaţii sau alte entităţi fără scop patrimonial, persoane juridice, cu excepţia instituţiilor publice, care în anul anterior au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;

b) persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care, în anul anterior, au înregistrat venituri totale de până la 100.000 euro şi au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;

c) persoanele juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care, în anul anterior, au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;

d) persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale, precum şi persoanele fizice care exercită profesii libere şi asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, care au, potrivit legii, personal angajat pe bază de contract individual de muncă.

Condiţiile care trebuie îndeplinite de contribuabili pentru a beneficia de această facilitate sunt:

– asociaţiile, fundaţiile şi microîntreprinderile trebuie să fi avut în anul anterior un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;

– societăţile comerciale plătitoare de impozit pe profit trebuie să fi avut în anul anterior un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv şi venituri totale anuale mai mici de 100.000 euro.

Numărul mediu de salariaţi se calculează ca medie aritmetică a numărului de salariaţi din declaraţiile depuse pentru fiecare lună din anul anterior, iar venitul total se stabileşte pe baza informaţiilor din situaţiile financiare ale anului anterior.

Având în vedere faptul că perioada referitoare la depunerea Declaraţiei 112  trimestrial de către micii contribuabili intră în vigoare începând cu veniturile lunii octombrie 2011, aceştia pot opta pentru depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate lunar dacă depun declaraţia privind opţiunea până pe data de 25 septembrie 2011 inclusiv.

Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe portalul e-România, iar declaraţia privind opţiunea se depune pe suport hârtie la sediul autorităţii fiscale competente.

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.