Declaraţia anuală de venit se depune până la 25 mai!!!

Până pe 25 mai, contribuabilii români trebuie să depună la Fisc formularul 200 (declaraţia privind veniturile realizate în România, în 2011). În continuare vă prezentăm şi restul obligaţiilor fiscale din mai.

25 mai, ultima zi pentru depunerea următoarelor declaraţii:

• Formularul 100 – declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat,

• Formularul 112 – declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, care se depune de către angajatori.

• Formularul 300 – decont de TVA

• Formularul 301 – decont special de TVA

• Formularul 390 (VIES) – declaraţie recapitulativă privind livrările, achiziţiile şi prestările intracomunitare de bunuri, de către persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA

• Formularul 394 – declaraţie informativă privind livrările, prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional

• Formularul 200 – declaraţie privind veniturile realizate în România, în 2011, de către persoanele care au activităţi independente sau care obţin câştiguri din cedarea folosinţei bunurilor sau activităţi agricole

• Formularul 201 – declaraţie privind veniturile din străinătate

• Formularul 220 – declaraţie privind venitul estimat (se depune de contribuabilii care, în 2011, au înregistrat câştiguri şi/sau pierderi în perioade mai mici decât anul fiscal)

• Formularul 223 – declaraţie privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică dintre persoane fizice

• Formularul 230 – cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ

• Formularul 224 – declaraţie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate, obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice

• Formularul 221 – declaraţie privind activităţile agricole, impuse pe bază de norme de venit

Până pe 29 mai, firmele mai pot depune şi situaţiile financiare anuale (în termen de 150 zile de la închiderea exerciţiului financiar anual).

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.