Depuneți fișele fiscale!

28 februarie este data limită până la care se pot depune fișele fiscale. Sediile secundare ale angajatorilor persoane juridice, înregistrate ca plătitori de impozit pe venitul din salarii, depun fişele fiscale ale angajaţilor proprii la unitatea fiscală în a cărei rază teritorială este înregistrată societatea care le-a înfiinţat (societatea mamă).

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vrancea reaminteşte contribuabililor, plătitori de venituri din salarii şi asimilate salariilor, că au obligaţia depunerii fişelor fiscale pentru anul 2010. Acestea se depun la unitatea fiscală în a cărei rază teritorială aceştia îşi au domiciliul fiscal sau unde sunt luaţi în evidenţă, până în ultima zi a lunii, 28 februarie 2011, inclusiv.

Formatul electronic al fişelor fiscale se obţine prin folosirea programului de asistenţă pus la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro, categoria Asistenţă contribuabili, subcategoria Programe utile, sau de la administraţiile fiscale.

Angajatorii vor edita fişa fiscală în format hârtie, în două exemplare semnate şi ştampilate, conform legii: unul se păstrează de către angajator, iar celălalt se înmânează angajatului.

Angajatorii se vor prezenta la unitatea fiscală cu Borderoul de însoţire al fişelor fiscale pentru anul 2010 şi cu formatul electronic salvat pe o dischetă.

Nerespectarea de către plătitorii de salarii şi venituri asimilate salariilor a obligaţiilor privind completarea şi păstrarea fişelor fiscale, precum şi neîndeplinirea obligaţiilor privind transmiterea la organul fiscal competent sau la terţe persoane (inclusiv angajat) a fişelor fiscale în termenul stabilit se sancţionează cu amendă: pentru persoanele fizice – de la 500 la 1.000 lei, iar pentru persoanele juridice – de la 1.000 la 5.000 lei, conform OG nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, art. 219 aliniatul 1 litera h şi aliniatul 2 litera d.

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.