Finanţări nerambursabile pentru lunile iulie şi august

În următoarele două luni vor fi lansate trei programe de finanţare de care pot beneficia micii întreprinzători din mediul rural în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală. Cele trei programe care vor fi lansate în aceste luni sînt Măsura 312 „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi“, Măsura 123 „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere“ şi Schema de ajutor de stat nr. N 578/ 2009.

Măsura 312 „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi“

Măsura 312 „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi“ din cadrul Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală vizează dezvoltarea durabilă a economiei rurale, prin încurajarea activităţilor non-agricole, în scopul creşterii numărului de locuri de muncă şi a veniturilor adiţionale şi se va lansa în data de 1 august. Obiectivele specifice ale acestei măsuri de finanţare sînt crearea şi menţinerea locurilor de muncă în spaţiul rural, creşterea valorii adăugate în activităţi non-agricole şi crearea şi diversificarea serviciilor pentru populaţia rurală, prestate de către micro-întreprinderi.
Beneficiarii eligibili sînt microîntreprinderile (societăţile comerciale cu mai puţin de 10 angajati şi cu o cifră de afaceri an netă de pînă la 2 milioane de euro) şi persoanele fizice (neînregistrate ca agenţi economici, dar care se vor angaja ca pînă la data semnării contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată).
În cadrul Măsurii 312 se pot realiza următoarele tipuri de investiţii: investiţii în construcţia, modernizarea, extinderea clădirilor în scop productiv, investiţii în dotări şi echipamente, investiţii în echipamente de producere a energiei verzi şi investiţii necorporale (software, licenţe, patente).
Alocarea financiară nerambursabilă la nivel naţional pentru următorul apel de proiecte va fi de circa 135 milioane euro, iar intensitatea maximă a ajutorului financiar nerambursabil va fi de 70%, în timp ce valoarea sprijinului nerambursabil nu va depăşi 200.000 de euro/proiect. APDRP poate să acorde o prefinanţare de 50% din valoarea ajutorului public beneficiarilor, care au în cererea de finanţare pentru obţinerea valorii avansului în vederea demarării investiţiei. Termenul limită de depunere pentru următoarea sesiune de proiecte pe Măsura 312 va fi 31 august.

Măsura 123 „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere“

O altă oportunitate de finanţare este Măsura 123 „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere“. În cadrul acestei operaţiuni se vor finanţa proiecte de sprijinire a fermierilor definiţi conform PNDR ca fiind persoane fizice autorizate sau juridice, care practică în principal activităţi agricole. Măsura 123 se încadrează în Axa I – „Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic“ şi are ca obiectiv general creşterea competitivităţii întreprinderilor de procesare agroalimentare şi forestiere, prin îmbunătăţirea performanţei generale a întreprinderilor.
Beneficiarii eligibili sînt întreprinderile individuale, întreprinderile mici şi mijlocii, cooperativele agricole şi grupurile de producători. Cheltuielile eligibile sînt cele pentru construirea sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă, depozitarea produselor, inclusiv depozite frigorifice en-gross, achiziţionarea de noi utilaje, instalaţii, echipamente, mijloace de transport specializate, investiţii pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, organizarea şi implementarea sistemelor de management al calităţii şi de siguranţă alimentară, costurile generale ale proiectului (taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor) şi achiziţionarea de software, patente şi licenţe.
Intensitatea maximă a ajutorului financiar nerambursabil este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 3.000.000 euro. Alocarea financiară nerambursabilă pentru acest apel de proiecte este de 134 milioane euro, iar sesiunea de cereri de proiecte va fi deschisă în perioada 2-31 iulie.

Schema de ajutor de stat nr. N 578/ 2009

Al treilea program de finanţare este Schema de ajutor de stat nr. N 578/ 2009. Aceasta schemă de finanţare vizează îmbunătăţirea nivelului general de performanţă al întreprinderilor, precum creşterea competitivităţii întreprinderilor care realizeză investiţii în sectoarele: industria alimentară, prelucrarea primară a produselor forestiere şi producerea şi utilizarea biocombustibililor.
Cheltuielile eligibile sînt construirea sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă, depozitarea produselor, inclusiv depozite frigorifice en-gross, achiziţionarea de noi utilaje, instalaţii, echipamente, mijloace de transport specializate, investiţii pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile şi achiziţionarea de software, patente şi licenţe.
Intensitatea maximă a ajutorului financiar nerambursabil este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 3 milioane euro. Alocarea financiară nerambursabilă pentru acest apel de proiecte este de 50 milioane euro, iar sesiunea de cereri de proiecte va fi deschisă în perioada 2 – 31 iulie.

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.