Finanţări pentru prima împădurire a terenurilor extravilane!!!

* Beneficiarii eligibili sînt persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, IMM-urile, societăţile pe acţiuni, asociaţiile şi autorităţile publice locale *

Camera de Comerţ şi Industrie anunţă lansarea în perioada 2-31 mai a celei de-a şaptea sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura 221 – Prima împădurire a terenurilor agricole, din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală. Această măsură vizează îmbunătăţirea condiţiilor de mediu în spaţiul rural prin folosirea şi gospodărirea durabilă a terenului prin împădurire. Măsura este destinată prevenirii pagubelor produse de factorii naturali dăunători, reducerii eroziunii solurilor, îmbunătăţirii capacităţii de retenţie a apei, creşterii calităţii aerului, producerii de masă lemnoasă de calitate, prin menţinerea sau creşterea biodiversităţii.

Cheltuielile eligibile pentru această măsură sînt lucrărilele de înfiinţare a plantaţiilor forestiere – min. 0,5ha (1092 – 1330 euro/an; 1248 – 1520 euro/an pentru zone defavorizate), lucrările de întreţinere a plantaţiei pe o perioada de 5 ani (65 – 270 euro/an), prima compensatorie anuală pe hectar pentru pierderea de venit ca urmare a împăduririi, standard pentru o perioadă de 15 ani şi cheltuielile cu întocmirea proiectului tehnic.
Sprijinul public acordat în cadrul acestei măsuri nu va depăşi 70% din costurile standard pentru înfiinţarea plantaţiei. În zonele defavorizate (LFA) şi în siturile Natura 2000, sprijinul public va fi limitat la 80% din costurile standard pentru înfiinţarea plantaţiilor. Primele pentru întreţinerea plantaţiilor pe o perioada de pînă la 5 ani şi cele pentru compensarea pierderilor de venit agricol pe o perioadă de 15 ani vor fi acoperite în proporţie de 100% din fonduri publice.

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.