Finanţe – Calendarul obligaţiilor pentru luna martie

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vrancea anunţă calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna martie, zilele scadente fiind 7, 15 şi 25 ale lunii. Astfel, data de 7 martie este ultima zi pentru depunerea formularului 092 „Declaraţie de menţiuni“, de către plătitorii de TVA, care au în anul 2011 ca perioadă fiscală trimestrul calendaristic şi au efectuat o achiziţie intracomunitară în luna februarie 2011 (pentru schimbarea perioadei fiscale din trimestru în lună, începînd cu martie 2011).

Până pe 15 martie asocierile fără personalitate juridică, prin asociatul desemnat să răspundă pentru îndeplinirea obligaţiilor asocierii, au obligaţia să depună, la organul fiscal la care asocierea este înregistrată în evidenţa fiscală, formularul 204 „Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică“ pentru anul 2010. O copie a declaraţiei se transmite de către asociatul desemnat fiecărui asociat. Tot până la această dată trebuie făcute plăţile anticipate, pentru primul trimestru, de către persoanele fizice care obţin venituri din activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendare (exceptîndu-se cazul veniturilor pentru care impozitul se reţine la sursă).

Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare de bunuri – Formular 390 VIES de către persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA care au efectuat în luna februarie 2011 livrări sau achiziţii intracomunitare, prestări sau achiziţii de servicii intracomunitare prevăzute la art. 133 din Codul fiscal, precum şi livrări şi achiziţii în cadrul unei operaţiuni triunghiulare.

Data de 25 martie este scadentă pentru depunerea formularului 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat“ şi a formularului 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţă nominală a persoanelor asigurate“. Declaraţia 112 se depune de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajator, de entităţile asimilate angajatorului care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente, venituri de natură salarială şi asimilate salariilor, de plătitorii de venituri de natură profesională (altele decît cele salariale şi pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei individuale de asigurări sociale şi asigurări pentru şomaj) sau de către instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi după caz suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului.

Până pe 25 martie trebuie depuse şi formularele 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată“ de către plătitorii de TVA pentru care perioada fiscală este luna şi plata TVA-ului datorat şi 301 „Decont special de taxă pe valoarea adăugată“ de către persoane neînregistrate şi care nu trebuie să se înregistreze cf. art. 153 Cod Fiscal, dar care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA. Persoanele înregistrate normal ca plătitori de TVA nu depun formularul 301, ci formularul 300.

Aceeaşi scadenţă este valabilă şi pentru formularul 307 „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situaţia în care beneficiarul transferului de active nu este persoana înregistrată în scopuri de taxa pe valoarea adăugată“ care trebuie depus de către persoanele impozabile care sînt beneficiare ale transferurilor de active, sunt înregistrate în scopuri de TVA şi nu se vor înregistra în scopuri de TVA ca urmare a transferului.

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.