Interes mare pentru fondurile destinate împăduririlor!

*Astăzi la sediul Instituției Prefectului Județul Vrancea, a avut loc prima întâlnire cu potențialii beneficiari ai fondurilor de 500 de milioane de euro destinate împăduririlor * Sala de ședințe a instituției a fost plină ochi *

„Astăzi am avut o prima întâlnire cu o parte din autoritățile publice locale și mari proprietari de terenuri, iar întâlnirile vor continua în perioada următoare cu alte autorități, instituții și proprietari, care vor putea accesa fondurile pentru o împădurire cât mai mare! Prin acțiunile noastre ne dorim să contribuim la modelarea viitorului, învățând respectul și iubirea față de bogățiile naturii, iar în scopul conștientizării, am convocat o ședință de lucru, dorind să atrag atenția, mai mult decât am făcut-o până acum în privința împăduririlor, un proiect de o mare anvergură finanțat prin PNRR, o campanie de educare pentru un mâine mai bun!“, afirmă prefectul Nicușor HALICI.

Și Garda Forestieră Focșani a anunțat că, începând cu data de 25.11.2022, s-a deschis sesiunea de depunere a cererilor de sprijin pentru măsura de investiții „Sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri”, din cadrul PNRR, ce vizează realizarea de noi suprafețe împădurite pe suprafețele de teren agricol. Valoarea alocată acestei măsuri este de 500 milioane euro, sesiunea de depunere a cererilor va fi de tip apel deschis pentru toți solicitanții eligibili, în limita bugetului maxim alocat și se va desfășura până în luna februarie 2026.

Sprijinul financiar pentru împăduriri se acordă sub forma unor costuri standard, cu valoare fixă, care acoperă următoarele costuri eligibile:

– costurile standard aferente elaborării proiectului tehnic de împădurire;

– costurile standard aferente împrejmuirii plantației;

– costurile standard aferente lucrărilor de înființare a plantației;

– costurile standard aferente lucrărilor de întreținere a plantației;

– costurile standard aferente compensațiilor pentru acoperirea pierderilor de venit agricol, acordate pe o perioadă de 12 ani;

– costurile pentru refacerea plantației în cazul apariției unui eveniment produs de factori biotici și abiotici.

Spre exemplificare, unui beneficiar situat în zona de câmpie, pentru înființarea unui hectar de pădure i se decontează următoarele costuri:

-1798 euro costuri privind proiectarea;

-1413 euro/100 metri liniari costuri privind împrejmuirea;

-6379 euro costuri pentru înființarea plantației;

-13268 euro costuri pentru lucrări de întreținere (6 ani).

Foarte important, cheltuielile nu trebuiesc justificate prin documente, costurile fiind acordate sub forma unor prime standard. Suplimentar, se acordă o primă de sechestrare forestieră în cuantum de 456 euro/an/ha, pentru o perioadă de 20 de ani de la înființarea plantației.

Pentru implementarea cât mai facilă a schemei a fost concepută o aplicație informatică, care poate fi accesată la adresa de internet https://impaduriripnrr.mmap.ro, unde beneficiarul își creează un cont și ulterior desfășoară toate operațiunile (încărcare amplasament, încărcare proiect, obținere avize, notificări cu privire la finalizarea lucrărilor, etc.).

Sunt pretabile pentru împădurire suprafețele de teren agricol din categoriile de folosință teren arabil, pajiști permanente și culturi permanente, cu excepția terenurilor agricole cu o valoare naturală ridicată, din categoria pajiștilor naturale permanente, zonelor umede și a altor categorii de terenuri agricole.

Suprafața minimă pentru accesarea măsurii este de 0,50 ha pentru înființarea de trupuri de pădure și de 0,10 ha pentru înființarea de perdele forestiere de protecție. Beneficiarii nu au obligația de a schimba categoria de folosință a terenului.

Doritorii pot obține mai multe detalii la sediul din Focșani, b-dul Republicii nr.5 al Gărzii Forestiere Focșani l, sau la nr. de telefon 0237 232 231.

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.