Majorarea plafonului TVA de la 1 iulie publicată în Monitorul Oficial

* Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vrancea anunţă publicarea în Monitorul Oficial nr. 384 din 7 iunie 2012 a Ordonanţei de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale * Printre principalele modificări pe care această ordonanţă le aduce Codului fiscal se numără şi majorarea plafonului pentru aplicarea regimului special de scutire de TVA de la 35.000 de euro la 65.000 de euro (la cursul de schimb din data aderării României la UE – 3,3817, respectiv 220.000 lei), plafon ce va intra în vigoare la data de 1 iulie 2012 *

Actul normativ stabileşte la articolul II regulile referitoare la regimul special de scutire pentru întreprinderile mici, reguli aplicabile în anul 2012. Astfel, persoanele impozabile înfiinţate anterior anului 2012 au obligaţia solicitării înregistrării în scopuri de TVA dacă depăşesc plafonul de 119.000 lei în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012. În cazul în care nu au depăşit, în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012, plafonul de 119.000 lei, persoanele impozabile trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA dacă depăşesc plafonul de 220.000 lei pînă la data de 31 decembrie 2012. La determinarea plafonului de 220.000 lei se ia în calcul şi cifra de afaceri realizată în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012.
Pe de altă parte, persoanele impozabile înfiinţate în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012 au obligaţia solicitării înregistrării în scopuri de TVA dacă depăşesc în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012 plafonul de 119.000 lei determinat proporţional cu perioada rămasă de la înfiinţare şi pînă la sfîrşitul anului, fracţiunea de lună considerîndu-se o lună calendaristică întreagă. În cazul în care nu au depăşit în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012 plafonul de 119.000 lei determinat proporţional cu perioada rămasă de la înfiinţare şi pînă la sfîrşitul anului, fracţiunea de lună considerîndu-se o lună calendaristică întreagă, persoanele impozabile trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA dacă depăşesc plafonul de 220.000 lei pînă la data de 31 decembrie 2012. Persoanele impozabile înfiinţate începînd cu data de 1 iulie 2012 au obligaţia solicitării înregistrării în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, dacă depăşesc plafonul de scutire de 220.000 lei, în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2012.
Actul normativ prevede şi o excepţie, care vizează persoanele impozabile pentru care obligaţia înregistrării scopuri de TVA ar interveni începînd cu data de 1 iulie 2012, nu trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA decît în situaţia în care depăşesc plafonul de 220.000 lei pînă la data de 31 decembrie 2012.

Anularea înregistrării în scopuri de TVA

Pe de altă parte, persoanele impozabile care s-au înregistrat în scopuri de TVA în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012, ca urmare a depăşirii plafonului de scutire, pot solicita, începînd cu data de 1 iulie 2012, scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului special de scutire, cu condiţia ca la data solicitării să nu fi depăşit plafonul de scutire de 220.000 lei. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA pot solicita, începînd de luna viitoare, scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului special de scutire, după data de 1 iulie 2012, inclusiv, dacă nu au depăşit plafonul de scutire de 119.000 lei din anul precedent, respectiv anul 2011, şi dacă pînă la data solicitării scoaterii din evidenţă nu au depăşit plafonul de scutire de 220.000 lei.
Solicitarea de scoatere din evidenţa persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, respectiv formularul 096 „Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art. 152 din Codul Fiscal“, între data de 1 şi 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilă. Conform OUG 24/2012, anularea intră în vigoare de la data comunicării deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA. Organele fiscale competente au obligaţia de a soluţiona solicitările de scoatere a persoanelor impozabile din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, cel tîrziu pînă la finele lunii în care a fost depusă solicitarea. Pînă la comunicarea deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, persoanei impozabile îi revin toate drepturile şi obligaţiile persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.