Ministerul Muncii lansează un program pentru înfiinţarea de cămine pentru bătrâni

Programul este aprobat prin HG nr.212/2011 şi are a obiectiv sprijinirea persoanelor vârstnice lipsite de susţinători legali, care nu-şi pot asigura întreţinerea completă şi care necesită, permanent sau temporar, supraveghere, asistare, îngrijire şi tratament, în sistem rezidenţial, în cămine specializate. Prin acest program, autorităţile administraţiei publice locale care decid, prin hotărâre de consiliu local, să reorganizeze unităţile sanitare ineficiente în cămine pentru persoane vârstnice, pot beneficia de finanţarea de la bugetul de stat a funcţionării respectivelor cămine, prin bugetul MMFPS. Acordarea de finanţare se realizează în baza dosarelor de solicitare a finanţării, întocmite potrivit prevederilor legale şi înaintate Ministerului Muncii de către autorităţile administraţiei publice locale care vor administra şi finanţa noile cămine, după verificarea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate şi în temeiul contractelor încheiate, potrivit legii. Pe o perioadă de 90 de zile de la data încheierii contractului se acordă finanţare din Program pentru acoperirea cheltuielilor curente de funcţionare, inclusiv a cheltuielilor de personal, normat potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) lit. c) din H.G. nr.212/2011, până la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) şi d) din acelaşi act normativ de către căminele nou-înfiinţate pentru persoanele vârstnice, precum şi până la admiterea persoanelor care vor beneficia de serviciile oferite de către aceste cămine. Ulterior expirării celor 90 de zile, finanţarea continuă la standardul de cost, înmulţit cu numărul de beneficiari. Până la acest moment, se arată în comunicat, MMFPS a încheiat astfel de contracte cu şapte autorităţi ale administraţiei publice locale, care au respectat termenele şi condiţiile prevăzute de actele normative în domeniu. Facilităţile care urmează a fi înfiinţate deţin, în total, 357 paturi şi au 179 de salariaţi.

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.