Notarii se pregătesc de schimbări

* Ministerul Justiţiei a pus în dezbatere publică modificarea Legii notarilor * Prin aceste modificări notarii primesc atribuţii noi, cum ar fi depozitarea şi lichidarea, la cererea moştenitorilor, a patrimoniului succesoral sau certificarea tombolelor • Notarii pot fi sancţionaţi cu amenzi pînă la 40.000 de lei şi trebuie să-şi facă asigurare de răspundere civilă *

Modificările aduse Legii notarilor le aduc acestora o serie de atribuţii suplimentare, dar şi limitări de competenţe, obligativitatea constituirii unor asigurări de răspundere civilă şi a unor registre naţionale de evidenţă a acţiunilor lor, precum şi înregistrarea fiecărui sediu într-un registru special al instanţelor în circumscripţia în care funcţionează. Din noile norme nu sînt omise nici sancţiunile disciplinare suplimentare, de la avertisment pînă la excluderea din profesie sau amenzi cuprinse între 5.000 şi 40.000 lei. La nivel naţional funcţionează peste 2.100 de birouri notariale în care-şi desfăşoară activitatea peste 2.400 de notari.

Obligaţii din 2014

Potrivit actului normativ supus dezbaterii publice pe site-ul Ministerului Justiţiei, începînd cu 2014, notarii publici vor fi obligaţi să încheie asigurări de răspundere civilă, prin Casa de Asigurări pentru Garantarea Răspunderii Civile a notarilor publici, organizată în cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România (UNNPR). „Notarii publici au obligaţia să încheie contractul de asigurare înainte de începerea activităţii. Limita minimă a valorii de asigurare şi nivelul primei de asigurare se stabilesc anual, de către Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici“, se arată în proiect. În ceea ce priveşte competenţele, acestea sînt suplimentate cu „primirea în depozit a înscrisurilor, documentelor, sumelor de bani, hîrtiilor de valoare, cecurilor, a altor bunuri găsite cu ocazia inventarului“, faţă de „primirea în depozit a înscrisurilor şi documentelor prezentate de părţi“, prevăzută în legea aflată în vigoare, precum şi de procedura divorţului. Pe de altă parte, la cererea moştenitorilor şi legatarilor, notarul public poate proceda la lichidarea patrimoniului succesoral, plata datoriilor înscrise de creditori, înstrăinarea activului sau partajarea şi atribuirea bunurilor, potrivit acordului moştenitorilor, dacă în lege nu se prevede astfel. „Procedura de lichidare a patrimoniului succesiunii se stabileşte prin regulamentul de punere în aplicare a legii“, se precizează în proiect.

* Notarii vor fi obligaţi să înregistreze sediul în registrul special ţinut de Curtea de Apel *

Regulile de organizare ale activității de notariat au fost și ele modificate în noul proiect de act normativ, acestea stipulînd obligativitatea notarului care-şi desfăşoară activitatea într-un birou notarial individual de a obţine licenţa de funcţionare şi de a înregistra sediul biroului notarial individual în registrul special ţinut de Curtea de Apel în a cărei rază teritorială a fost numit, în termen de 3 luni de la emiterea ordinului de numire în funcţie. „Pentru înregistrarea sediului biroului notarial individual, notarul public va prezenta ordinul de numire în funcţie, sigiliul şi specimenul de semnătură, precum şi licenţa de funcţionare“, notează iniţiatorii. În cazul în care notarul lucrează într-un cabinet notarial asociat, acesta este obligat să îşi înregistreze atît ordinul de numire în registrul special ţinut de Curtea de Apel în a cărei rază se află localitatea în care a fost numit, cît şi ordinul de asociere sau, după caz, decizia Colegiului director în registrul special ţinut de Curtea de Apel în circumscripţia căreia îşi are sediul biroul notarial asociaţ în termen de 3 luni de la emiterea ordinului de numire, respectiv, de asociere, şi să obţină licenţa de funcţionare. În cazul neîndeplinirii acestor obligaţii, ministrul Justiţiei va dispune încetarea calităţii de notar public.

* Registre naţionale pentru evidenţa persoanelor fizice *

La nivelul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici vor funcţiona mai multe registre, printre care cele de evidenţă a succesiunilor (RNES), a liberalităţilor (RNL), a opţiunilor succesorale (RNOS), a revocării procurilor (RNPR), regimurilor matrimoniale (RNNRM), de insolvenţă a persoanelor fizice (RNI), a cererilor de divorţ (RNECD) şi Registrul naţional notarial privind capacitatea persoanelor(RNCP), în care se înscriu pentru opozabilitate faţă de terţi, toate actele de desemnare, numire şi revocare a persoanelor care au calitatea de tutore. Uniunea poate înfiinţa orice alte registre prevăzute de lege sau necesare îndeplinirii actelor şi procedurilor notariale. Astfel, în Registrul naţional notarial de evidenţă a succesiunilor (RNES) se vor înregistra cauzele succesorale referitoare la cetăţenii români, străini sau apatrizi, cu ultimul domiciliu în străinătate, de pe urma cărora au rămas bunuri imobile în România; în Registrul naţional notarial de evidenţă a liberalităţilor (RNL) – testamentele, donaţiile şi revocările acestora; în Registrul naţional notarial de evidenţă a opţiunilor succesorale (RNOS) – toate actele notariale referitoare la acceptarea pură şi simplă şi renunţarea la succesiune; în Registrul naţional notarial de evidenţă a revocării procurilor (RNPR) – toate procurile şi revocările acestora, date în scopul încheierii de acte notariale; în Registrul naţional notarial al regimurilor matrimoniale (RNNRM) – regimul matrimonial ales. În Registrul naţional notarial de insolvenţă a persoanelor fizice (RNI) se vor înregistra, în scop de informare, debitele pentru stabilirea pasivului succesoral, regularizarea datoriilor la lichidarea regimurilor matrimoniale şi la donaţii; iar în Registrul naţional notarial de evidenţă a cererilor de divorţ (RNECD) – toate cererile de divorţ adresate notarilor publici.

* Amenzi de pînă la 40.000 lei şi excluderea din breaslă *

Sancţiunile disciplinare se vor aplica în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvîrşite şi cuprinde avertismentul scris, amendă de la 5.000 lei la 40.000 lei, suspendarea pentru cel mult şase luni şi excluderea din profesie, Consiliul de disciplină putînd dispune şi obligarea notarului public sancţionat să urmeze, în termen de 3 luni de la rămînerea definitivă a hotărîrii prin care acesta a fost sancţionaţ una dintre formele de pregătire profesională în cadrul Institutului Notarial Român.

* Certificarea site-urilor şi a tombolelor *

Pe lîngă certificările obişnuite, privind faptul că o persoană se află în viaţă, sau într-un anumit loc sau că persoana dintr-o fotografie este aceeaşi cu cea care cere certificarea sau că o persoană somată sau notificată s-a prezentat sau nu la locul cu pricina, notarii vor putea certifica înclusiv rezultatele tombolelor, tragerilor la sorţi, concursurilor, loteriilor publicitare organizate de entităţi autorizate în conformitate cu acte normative speciale, dacă nu sunt date, prin lege, în competenţa altor organe. De asemenea, notarii pot certifica şi site-urile, programele informatice sau alte produse, dacă nu sunt date, prin lege, în competenţa altor organe, precum şi alte fapte care nu sunt date în competenţa altor organe.

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.