Obligaţii în cont unic!!!

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vrancea aduce la cunoştinţa contribuabililor interesaţi că în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94/06.02.2012 a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală  nr. 110/2012 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic.

Potrivit ordinului menţionat „Nomenclatorul obligaţiilor fiscale datorate la bugetul de stat, care se plătesc în contul unic 20.47.01.01 – Venituri ale bugetului de stat – sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire”, prevăzut în anexa nr. 1 din Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1.294/2007, s-a completat prin introducerea  unui număr de 2 creanţe fiscale:

„Impozit pe veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului Civil, precum şi a contractelor de agent”- poziţia nr. 5;

„Impozit pe veniturile din arendă”- poziţia nr. 16.

Obligaţiile fiscale datorate la bugetul de stat, care se plătesc în contul unic, conform OPANAF nr. 1.294/2007 cu modificările şi completările ulterioare sunt :

impozit pe venitul din salarii;

impozit pe veniturile din pensii;

impozit pe veniturile din drepturi de autor şi drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13 indice 1 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

impozit pe veniturile rezultate din activităţi profesionale desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor încheiate potrivit Codului Civil;

impozit pe veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului Civil, precum şi a contractelor de agent

plăţi anticipate, în contul impozitului pe profit anual, datorate de societăţi comerciale bancare, persoane juridice române şi sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine;

impozit pe profit datorat de persoane juridice române, altele decât cele menţionate mai sus;

impozit pe profit din asociere datorat de persoane fizice;

impozit pe profit datorat de persoane juridice străine;

impozit pe dividende distribuite persoanelor juridice;

impozit pe veniturile microîntreprinderilor;

impozit pe veniturile persoanelor fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică microîntreprindere, care nu generează o persoană juridică;

impozit la ţiţeiul din producţia internă;

impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală;

impozit pe veniturile din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;

impozit pe veniturile din arendă

impozit pe veniturile dividende distribuite persoanelor fizice;

impozit pe veniturile din dobânzi;

impozit pe câştigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare;

impozit pe câştigul din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operaţiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare;

impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice;

impozit pe veniturile din premii şi din jocuri de noroc;

impozit pe veniturile din activităţi agricole;

impozit pe veniturile din alte surse;

impozit pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi-persoane fizice;

impozit pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi-persoane juridice;

vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoanele cu handicap neîncadrate;

vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale.

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.