Problemele sezonului rece discutate în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență

Prefectul județului Vrancea, Sorin Hornea, a coordonat luni ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vrancea. Membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență au aprobat planul de măsuri pentru intervențiile instituțiilor publice în sezonul rece 2011-2012.

Conform planului, instituţiile vor viza îndeplinirea următoarelor obiective:

  • adoptarea unor măsuri eficiente destinate prevenirii şi protecţiei populaţiei, limitarea consecinţelor negative ca urmare a evenimentelor specifice sezonului rece;
  • intensificarea acţiunilor de identificare şi supraveghere a riscurilor din zona locaţiilor publice unde se organizează sărbătorirea Revelionului, pe timpul desfăşurării manifestărilor cultural-sportive cu public numeros şi a petrecerii celorlalte sărbători de iarnă, în vederea prevenirii şi limitării efectelor negative a oricăror dezastre;
  • realizarea unui parteneriat real între serviciile publice deconcentrate şi descentralizate, între acestea cu instituţiile şi organizaţiile nonguvernamentale, în vederea cunoaşterii şi rezolvării în comun a tuturor problemelor ce pot afecta siguranţa populaţiei judeţului;
  • asigurarea capacităţii optime de acţiune şi intervenţie specifice situaţiilor de urgenţă generate de fenomenele meteorologice periculoase specifice perioadei de iarnă (ninsori abundente, viscol, polei, chiciură, temperaturi foarte scăzute ) a I.S.U. Vrancea, a celorlalte componente ale M.A.I., a unităţilor M.Ap.N. din Garnizoana Focşani, a administratorilor drumurilor naţionale, judeţene şi comunale, a autorităţilor administraţiei publice locale (a comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă), a societăţilor de asigurare a utilităţilor publice, precum  şi a altor structuri cu care se

cooperează în zona de responsabilitate, pentru limitarea şi înlăturarea, prin intervenţii operative, a efectelor acestor situaţii.

Membrilor CJSU li s-au adus la cunoștință concluziile verificărilor efectuate în teren ca urmare a solicătării primarului comunei Fitionești. Astfel, în urma cutremurului din data de 4 octombrie s-au deplasat două rezervoare de înmagazinare de la sistemul de alimentare cu apă, iar alte două au fost scoase din funcțiune.  Comisia a constatat că totul s-a întâmplat din cauza lipsei de organizare a activității de urmărire a comportării în timp a construcțiilor.

Membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență au aprobat acordarea unei locuințe modulare unei familii din comuna Vârteșcoiu a cărei casă a fost afectată în urma unui incendiu.

La punctul Diverse, prefectul județului Vrancea, Sorin  Hornea, a adus la cunoștința membrilor CJSU situația imobilului în care își desfășoară activitatea Stația de pompieri Panciu, din subordinea ISU Vrancea. După aproape 5 ani și 3 acțiuni pe rolul instanței, câștigate de juriștii Instituției Prefectului, imobilul a reintrat în patrimoniul Consiliului Local Panciu, iar contractul de concesiune către ISU Vrancea se poate executa în continuare.

Mai jos este prezentată situația administrăstrării acestui imobil:

24.01.2007 ISU încheie contract de concesiune cu Primăria Panciu pentru imobilul din str. Independenței nr.6 în care își desfășoară activitatea Stația de pompieri Panciu din subordinea ISU Vrancea

28.11.2007 Consiliul Local Panciu hotărăște să predea imobilul în cauză către SCGCL Panciu în contul datoriilor înregistrate către această societate, printr-un contract de dare în plată. Hotărârea (91/28.11.2007) nu primește aviz de legalitate din partea Instituției Prefectului

03.06.2008 Filiala de Furnizare a Energiei Electrice Muntenia Nord adjudecă, prin cumpărare la licitație imobilul în speță, în baza unor titluri executorii deținute față de SCGCL Panciu și solicită eliberarea imobilului de către Stația de pompieri, prin intermediul unui executor judecătoresc.

30.06.2008 instanța anulează HCL 91/28.11.2007 și înlătură prevederea referitoare la compensarea prin predarea în natură a imobilului în contul datoriei

19.10.2011 s-a pronunțat anularea actului de adjudecare din data de 03.06.2008 deținut de Filiala de Furnizare a Energiei Electrice Muntenia Nord și anularea tuturor actelor (procedura de executare silită, suspendată odată cu introducerea acțiunii de anulare pe rol).

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.