Reînregistrare în scopuri de TVA

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vrancea aduce la cunoştinţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA care au fost declarate inactive, iar ulterior au fost reactivate precum şi celor care şi-au suspendat activitatea la Oficiul Registrului Comerţului şi cărora le-a încetat această stare că, începând cu data de 1 ianuarie 2011, au obligaţia să solicite reînregistrarea în scopuri de TVA.

Dacă persoanele menţionate nu solicită înregistrarea în scopuri de TVA, organul fiscal va proceda la înregistrarea din oficiu. Înregistrarea din oficiu se consideră valabilă începând cu:

data înregistrării în Registrul Comerţului a menţiunii privind reluarea activităţii;

data reactivării  contribuabililor declaraţi inactivi prin ordin al preşedintelui ANAF;

–       prima zi a lunii următoare celei în care s-a comunicat decizia privind înregistrarea din oficiu, pentru alte situaţii decât cele menţionate anterior.

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.