Rentierii cu carnetele la vizat!

În perioada 1 martie – 31 august, rentierii se pot prezenta la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) pentru vizarea carnetelor de rentier agricol. Pentru vizarea carnetului, rentierul se poate prezenta personal sau prin mandatar în baza unei procuri autentice/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă. În plus, rentierul agricol trebuie să prezinte carnetul, contractul de arendare, actul de identitate în original, document coordonate bancare (opţional), decizia de la comisia de expertiză medicală actualizată, pentru gradele de invaliditate I şi II (dacă decizia nu prevede că dosarul este nerevizuibil), în original şi în copie. Potrivit legislaţiei în vigoare, renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În astfel de cazuri, renta datorată poate fi încasată de moştenitorii săi. În 2012, suma totală alocată pentru plata rentei viagere agricole a fost de aprox. 72 milioane lei pentru un număr de 74.000 de rentieri agricoli. Cuantumul rentei viagere reprezintă echivalentul în lei a 100 de euro/an pentru fiecare hectar de teren extravilan înstrăinat/pentru care s-a încheiat acord cu investitorul şi echivalentul a 50 de euro/an pentru fiecare hectar de teren extravilan arendat.

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.