Scadenţă la depunerea cererilor pentru plăţi în sectorul zootehnic!!!

Agenţia de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură (APIA) anunţă că pînă în 18 mai se pot depune cererile pentru plata naţională directă complementară – sector zootehnic, speciile ovine / caprine. Pentru anul 2012, prima pe cap de animal se acordă producătorilor agricoli, o singură dată pe an, pentru femele ovine sau femele caprine care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: efectivul din exploataţie să fie de minimum 50 de capete femele de ovine/25 de capete femele de caprine, care au împlinit vîrsta de minimum un an pînă la 31 martie a anului în care se face solicitarea primei, efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită prima să fie înscris în Registrul Naţional al Exploataţiilor la data solicitării primei şi să fie menţinut în exploataţie la adresa menţionată în cerere pe perioada de retenţie pînă la data de 20 august 2012. De asemenea, cererea trebuie să fie vizată de asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite, viză care atestă efectivele pentru care se poate solicita primă.
Pentru primirea cererii pretipărite individual sau prin reprezentant legal, solicitanţii se prezintă la centrul local sau judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, pe raza căruia se află înregistrată exploataţia, cu următoarele documente: copie de pe buletinul de identitate/carte de identitate/cod unic de înregistrare/certificatul de înregistrare, dovada înscrierii în evidenţa APIA cu cod unic de identificare (codul unic de identificare atribuit de către APIA în Registrul unic de identificare), dacă este cazul şi dovada contului bancar (extras de cont). De asemenea, APIA aduce la cunoştinţa fermierilor că în perioada 15 mai – 30 iunie se vor primi cererile pentru plăţile naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine.

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.