Scadenţe de sfîrşit de lună la Finanțe

Ultima dată scadentă a lunii este 25 iunie, dată pînă la care trebuie făcute plăţile anticipate pentru trimestrul al doilea, de către persoanele fizice care obţin venituri din: activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendare, (exceptîndu-se cazul veniturilor pentru care plata anticipată se efectuează prin reţinere la sursă sau pentru care impozitul este final). De asemenea, 25 iunie este scadentă şi pentru depunerea formularului 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat“ pentru obligaţiile de plată cu termen lunar, a formularului 112 „Declaraţie privind obligaţia de plată a contribuţiei sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate“, a formularului 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată“, a formularului 301 „Decont special de taxa pe valoarea adăugată“, a formularului 311 „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxei pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal“, a formularului 390 VIES „Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare“, de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care au efectuat livrări şi achiziţii intracomunitare, prestări şi achiziţii de servicii intracomunitare şi a formularului 394 „Declaraţie informativă privind livrările / prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional“ de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, a căror perioada fiscală la TVA este luna calendaristică.
Acelaşi termen, de 25 iunie, este stabilit şi pentru plata impozitului pe reprezentanţă (prima tranşă) de către persoanele juridice străine care au reprezentanţe în România.

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.