Scutire de impozit acordată de Primăria Municipiului Focșani proprietarilor de panouri fotovoltaice

* Focșănenii care au plătit integral din fonduri proprii montarea panourilor fotovoltaice pe clădiri noi/reabilitate, cu destinaţia de locuinţă, vor fi scutiți de plata impozitului pentru aceste imobile pe o perioada de 3 ani *

Începând cu anul 2024, persoanele fizice din Municipiul Focşani, care şi-au montat panouri fotovoltaice pe cheltuiala proprie, beneficiază de o nouă facilitate acordată de Primăria Municipiului Focșani, conform regulamentului aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 485/2023.
Pentru a putea beneficia de această scutire, cetățenii interesaţi trebuie să depună la Registratura Serviciului Impozite și Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Focșani sau online pe adresa de mail registratura.itl@focsani.info următoarele documente👇👇👇
📌 o cerere completată care poate fi descărcată aici https://eportal.focsani.info/…/CERERE%20SCUTIRE%20PF… sau obținută de la Registratură;
📌 copie după actul de identitate a proprietarului/coproprietarului, iar adresa de domiciliu trebuie să fie aceeași cu adresa bunului pentru care se solicită scutirea;
📌 plan de amplasament și detaliu întocmit de expert autorizat ANCPI, din care să rezulte suprafața desfășurată a imobilului construcție pentru care se solicită scutirea de la plata impozitului pe clădire (plan actualizat și nu mai vechi de 1 an!);
📌 procesul verbal de punere în funcțiune emis de către operatorul economic autorizat ANRE, din care să rezulte că s-au realizat lucrările de instalare de sisteme de producere a energiei electrice din surse fotovoltaice;
📌 certificatul de racordare -emis de către operatorul de rețea în vederea punerii sub tensiune a instalațiilor electrice de la locul de consum și/sau de producere și a utilizării rețelei, care certifică îndeplinirea condițiilor prevăzute în avizul tehnic de racordare valabil, conform prevederilor legale în vigoare;
📌 declarație notarială pe proprie răspundere a proprietarului imobilului, prin care să stipuleze clar faptul că lucrările de intervenţie au fost realizate pe cheltuială proprie, proprietarul nu a beneficiat de subvenție AFM, iar suprafețele construite desfășurate ale imobilului cu destinația de locuință declarate sunt reale;
📌 acte doveditoare care atestă starea clădirii reabilitată/nouă, recepția lucrărilor, aprobate prin autorizația de construire, emisă în anul fiscal anterior depunerii cererii sau certificatul de atestare a edificării construcției, emis în anul fiscal anterior depunerii cererii, documente necesare atât pentru clădirile noi cât şi pentru cele reabilitate.
Documentele trebuie depuse până cel târziu la data de 31 martie 2024, pentru a putea beneficia de această facilitate în acest an. În caz contrar, pentru documentele depuse după 31 martie, contribuabilul va beneficia de scutire începând cu anul 2025.

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.