Scutirile pe impozitul pe salarii pentru IT-știi din sectorul public au intrat în vigoare! IT-știi din școli loviți din plin!!!

* Cu toate acestea condițiile impuse fac ca scutirile de impozit să fie aproape imposibil de aplicat, în special în școli, adică exact acolo unde sunt cele mai mici salarii! *

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice( AJFP) Vrancea anunță că de la 1 iunie 2023 a intrati in vigoare scutirea de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor pentru IT-știi din sectorul public. Condițiile impuse prin intermediul actului normativ care se aplică de la 1 iunie, fac însă ca numărul beneficiarilor de această scutire să fie mult diminuat. Cei mai loviți sunt, ca de obicei, IT-știi din învățământ care fie nu fac pare din compartimentele specificate în actul normativ fie se lovesc de alte bariere ridicate chiar de prevederile actului normativ care ar trebui să le facă dreptate. Ca tacâmul să fie complet nu se spune nimic despre ei în greva generală din învățământ, chiar dacă fac parte din categoria personalului didactic auxiliar!

* Ce zice legea? *

„Angajaţii operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României în conformitate cu legislaţia în vigoare, al căror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, prevăzută la art. 60 pct.2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) posturile pe care sunt angajaţi corespund celor din lista care cuprinde ocupaţiile şi activităţile prevăzute la secţiunile 1 şi 2 din anexă;

b) postul face parte dintr-un compartiment care are ca obiect de activitate cel puțin unul dintre următoarele domenii, evidenţiat în organigrama angajatorului:tehnologia informației și a comunicațiilor,inteligență artificial și tehnologii digitale emergente, administrare fiscal în format electronic, baze de date,servicii de e-guvernare și transformare digitală; (s-a exclus sintagma ”compartiment specializat de informatică”)

c) deţin o diplomă de licență obținută în urma finalizării unei forme de învăţământ superior de lungă sau de scurtă durată sau în urma finalizării ciclului I de studii universitare de licenţă, eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată, sau deţin o diplomă de bacalaureat şi urmează cursurile unei instituţii de învăţământ superior acreditate şi prestează efectiv una dintre activităţile prevăzute în anexă;

d) angajatorul a realizat în anul fiscal precedent şi a înregistrat distinct în balanţele analitice venituri din activitatea de creare de programe pentru calculator destinate comercializării;

e) veniturile anuale prevăzute la lit. d) au o valoare care reprezintă cel puţin echivalentul în lei a 10.000 euro (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Naţională a României, aferent fiecărei luni în care s-a înregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe venit.

De aceste prevederi beneficiază și:

angajaţii ale căror diplome sunt echivalente sau recunoscute, prin structurile de specialitate ale Ministerului Educaţiei,

angajaţii ale căror diplome sunt echivalate sau recunoscute, prin structurile de specialitate ale Ministerului Educaţiei, cu diploma de bacalaureat şi care urmează cursurile unei instituţii de învăţământ superior acreditate.

Angajaţii din instituţiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct.30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum și din instituțiile publice locale, astfel cum sunt definite la art.2 alin.(1) pct. 39 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare, pentru perioada în care desfăşoară activităţi de creare de programe pentru calculator, potrivit competenţelor şi atribuţiilor specifice prevăzute în fişa postului sau în orice alt act juridic care stabilește atribuțiile de serviciu ale angajatului, beneficiază de scutirea de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, prevăzută la art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, dacă sunt îndeplinite cumulative condiţiile din prezentul articol, precum și cele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit,b) și c).

Activitatea de creare de programe pentru calculator, în sensul prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se referă la prestarea efectivă a cel puţin uneia dintre activităţile de creare de programe pentru calculator, corespunzătoare ocupaţiilor specifice prevăzute în anexă, după caz, corespunzătoare activităţilor prevăzute în anexă şi individualizate în fişa postului sau în oricare alt act juridic care stabileşte atribuţiile de serviciu.

Scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor pentru angajaţii se aplică pe întreaga perioadă în care aceştia desfăşoară efectiv activitatea de creare de programe pentru calculator.

În situaţia în care activitatea de creare de programe pentru calculator se desfăşoară efectiv pentru o fracţie din lună, scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor se aplică pentru întregul venit din salarii şi asimilat salariilor realizat în luna respectivă.

Acordarea scutirii de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor constituie responsabilitatea angajatorului/plătitorului de venituri, respectiv a conducătorului instituţiei publice.

Baza legală: Ordinul comun MCID/ME/MMSS/MF nr. 20.463/3.964/967/1.415/2023 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator publicată în Monitorul Oficial al României partea I nr. 370/02.05.2023“

Compartiment de comunicare al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vrancea

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.