Se caută experţi pentru efectuarea recensământului populaţiei şi locuinţelor

Institutul Naţional de Statistică (INS) recrutează 33 de experţi pentru efectuarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din 2011. Concursul pentru aceste posturi presupune două probe, una scrisă, pe 25 martie, la ora 10.00, şi a doua constând într-un interviu ce se va desfăşura pe data de 29 martie 2011, ora 13:00. Cei interesaţi trebuie să depună dosarele de concurs până pe 23 martie, la sediul INS. Dosarele trebuie să conţină cerere de înscriere la concurs, copia actului de identitate, copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care să ateste efectuarea unor specializări, copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în specialitate, cazierul judiciar, adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, curriculum vitae şi copie a certificatuIui de căsătorie (dacă este cazul).

* Ce joburi sunt disponibile? *

Pe listă sunt trei posturi expert gr.IA (metodologie), cu urmăţoarele atribuţii: participă la proiectarea anchetei de control, participă la elaborarea buletinelor metodologice în timpul recenzării şi acordă asistenţă tehnică metodologică în perioada efectuării recensământului populaţiei şi al locuinţelor (RPL), proiectează machetele tabele de control în diferitele faze de publicare şi a volumelor cu date definitive, stabileşte condiţiile de control logic împreună cu colectivul IT. Pentru a aplica la acest post trebuie să aveţi: studii superioare de lungă durată, vechime în specialitatea studiilor minim 5 ani, cunoştinţe de statistică teoretică şi demografică, cunoştinţe generale de IT, cunoaşterea limbii engleze (nivel mediu) prezintă un avantaj. Trei posturi expert gr.IA (organizare), cu următoarele atribuţii: participă la elaborarea rapoartelor privind efectuarea lucrărilor pregătitoare ale RPL, stabileşte împreună cu Comisiile judeţene necesarul de materiale pentru recenzare, stabileşte criteriile şi modalităţile de repartizare a instrumentarului de recensământ în teritoriu, participă la activităţile privind organizarea şi efectuarea recensământului de probă, RPL propriu-zis şi a anchetei de control, participă la elaborarea şi aplicarea programului de instruire al personalului de recensământ, analizează împreună cu Compartimentul de metodologie datele din tabelele de control. Cerinţele postului sunt următoarele: studii superioare de lungă durată, vechime în specialitatea studiilor minim 5 ani, cunoştinţe generale de IT, cunoaşterea limbii engleze (nivel mediu) prezintă un avantaj.

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.