Se deschide o nouă sesiune de proiecte la GAL Siretul Verde

Asociatia Grupul de Actiune locala SIRETUL VERDE anunta pe toti cei interesati cu privire la deschiderea, in perioada
2 decembrie 2013- 6 ianuarie 2014, a sesiunii de cereri de proiecte pentru urmatoarele masuri aferente Planului de Dezvoltare Locala versiunea 2/2013:

1. Masura 4.111 -“Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte”; fonduri totale disponibile: 31 000 €. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 4.111 este de 31 000 €.
Tipuri de beneficiari eligibili: furnizori ai acţiunilor de formare profesională, informare şi difuzare a cunoştinţelor, entităţi publice sau private care activează în domeniul formării profesionale a adulţilor şi/sau informării şi difuzării de cunoştinţe care îndeplinesc criteriile de eligibilitate şi de selecţie.

2. Masura 4.112 – ” Instalarea tinerilor fermieri “; fonduri totale disponibile: 347 000 €. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 4.112 este de 40 000 €. Tipuri de beneficiari eligibili: Fermieri care la data solicitarii sprijinului indeplinesc urmatoarele conditii:au vârsta sub 40 de ani şi se instalează pentru prima dată în exploataţiile agricole, ca şi conducători (şefi) ai exploataţiei; deţin sau se angajează să dobândească competenţe şi calificări profesionale în raport cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare; prezintă un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activităţilor agricole din cadrul exploataţiei, sunt membri ai familiei de fermier, care au lucrat mai mult de 50% din timpul lor de lucru în cadrul fermei (nu neapărat în ferma familiei de fermier) cu cel puţin 12 luni înaintea instalării sale pe cont propriu.
3. Masura 4.121 – “Modernizarea exploatațiilor agricole”; fonduri totale disponibile: 96 724 €; Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 4.112 este de 96 724 €. Tipuri de beneficiari eligibili: fermierii, persoanele fizice neautorizate vor fi acceptate ca beneficiari potenţiali dacă se angajează să se autorizeze până la data încheierii contractului de finanţare; grupurile de producători şi cooperativele, cu condiţia ca investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri.

4. Masura 4.312 – “Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de microîntreprinderi din sectoare non-agricole”; fonduri totale disponibile: 42 450 €. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii 4.312 este de 42 450 €. Tipuri de beneficiari eligibili: microîntreprinderi, persoane fizice care se angajează să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată până la semnarea contractului de finanţare, parteneriate create între microîntreprinderi.

5. Masura 4.313- ” Încurajarea activităţilor turistice”; fonduri totale disponibile: 386833 €. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 200 000 €; Tipuri de beneficiari eligibili: Microîntreprinderi, Persoane fizice care se angajează să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată până la semnarea contractului de finanţare, Autorităţi publice locale, ONG-uri, parteneriate create de către entităţile eligibile menţionate anterior.

6. Masura 4.322 – “Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunătățirea serviciilor de bază pentru economia şi populatia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”; fonduri totale disponibile: 712 000 € . Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 200 000 €. Tipuri de beneficiari eligibili: comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale in vigoare; autoritatile locale ( comune) sau asociatii de dezvoltare inter-comunitare, prin operatorii regionali prin investitii in infrastructura de apa/apa uzata; asociatiile de dezvoltare intercomunitare realizate intre doua sau mai multe comune, infiintate conform legislatiei nationale in vigoare; ONG-uri așezăminte culturale si instituții de cult, definite conform legislației naționale in vigoare; persoane fizice si juridice care dețin in proprietate sau administrează obiective de patrimoniu cultural/natural de interes local si care aplica pentru componenta c).
Valoarea totală a unui proiect pe aceste masuri nu poate depăși 400.000 euro (valoarea maximă admisă a proiectului).

În mod obligatoriu, proiectul pentru care se solicita finantare trebuie implementat în teritoriul GAL Siretul Verde. Aria geografica a teritoriului cuprinde localitățile: Ruginești, Pufești, Mărășești, Garoafa, Vânători, Biliești, Suraia, Vulturu (judetul Vrancea) și Movileni (judetul Galati).

Proiectele se depun la sediul Asociaţiei ,,Grup de Acțiune Locală Siretul Verde” din comuna Biliesti, judetul Vrancea, in incinta Primariei, etaj 1 , în intervalul orar 10:00 – 16:00 de luni până vineri inclusiv. Data limită de depunere a proiectelor este 06.01.2014, ora 1500.

Solicitantii trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent masurii pentru care depune cererea de finantare. Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea acestor măsuri în cadrul GAL sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” postat pewww.apdrp.ro , precum și pe site-ul www.siretulverde.ro, unde gasiti si alte informatii specifice referitoare la accesarea masurilor de finantare cuprinse in Planul de Dezvoltare Locala Siretul Verde. La cerere, aceste informatii pot fi obtinute si in variantă electronica (suport CD/DVD) sau pe suport de hârtie.

Datele de contact unde solicitanții pot obține informații detaliate: sediul GAL Siretul Verde din comuna Biliesti, judetul Vrancea, in incinta Primariei, etaj 1, județul Vrancea. Telefon/fax 0237/702 100. E-mail: gal@siretulverde.ro.

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.