Vacanţa s-a terminat – elevii se întorc la şcoală!!!

Vacanţa de iarnă s-a terminat, iar de luni, elevii reîncep cursurile. Următoarea vacanţă este cea de primăvară, care este programată în intervalul 7-22 aprilie, fiind cu o săptămână mai lungă decât până acum, potrivit Ordinului privind structura anului şcolar 2011-2012. Ministerul vrea clase speciale pentru elevii spitalizaţi.

Vacanţa intersemestrială a fost eliminată, iar cel de-al doilea semestru al anului şcolar 2011-2012 se va încheia la 22 iunie. O altă noutate pe care o aduce noua structură a anului şcolar este aceea că, în săptămâna de dinaintea vacanţei de primăvară, elevii vor participa la acţiuni extraşcolare şi extracurriculare, intervalul cu pricina numindu-se „Şcoala altfel”.

Clase speciale pentru elevii spitalizaţi

Ministerul Educaţiei a hotărît să înfiinţeze clase special pentru copii bolnavi. Astfel, potrivit unei metodologii aprobate de Minister, elevii cu boli cronice, tulburări neurologice sau cu boli care necesită perioade de spitalizare mai mari de patru săptămîni vor putea învăţa chiar în spital, în clase special amenajate. Procesul de învăţare se va desfăşura în funcţie de specificul bolii, perioada de spitalizare, de diagnosticul sau prognosticul bolii şi de anul de studiu în care este înscris elevul în anul şcolar respectiv. Potrivit metodologiei, vor beneficia de şcolarizare în spital copiii cu afecţiuni metabolice, afecţiuni rare, sistemice, genetice, autoimune, afecţiuni oncologice, afecţiuni infecţioase, afecţiuni nefrologice, neurologice, patologie psihiatrică.

Pentru că nu se vor putea organiza pentru fiecare nivel în parte, clasele sau grupele din spital vor fi organizate ca învăţămînt simultan: învăţămînt preşcolar, învăţămînt primar şi clasa pregătitoare, clasele I – III şi clasele II – IV, învăţămînt gimnazial cu clasele V – IX. Elevii vor învăţa după acelaşi sistem ca şi colegii lor şi, conform metodologiei, evaluarea se va face la fel ca în învăţămîntul de masă, prin probe scrise sau orale, iar notarea elevilor se va face conform nivelului de şcolarizare, pe baza standardelor naţionale de evaluare pentru fiecare disciplină, domeniu de studiu, respectiv a modului de pregătire adaptat situaţiei particulare a elevilor spitalizaţi. Notele şi calificativele se înregistrează în catalog, iar la externare elevul va primi o adeverinţă cu situaţia şcolară şi foaia matricolă.

Finanţarea serviciilor reglementate de noua metodologie se va asigura din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prin bugetele locale ale consiliilor judeţene, prin instituţia care furnizează servicii de şcolarizare, indiferent de locul de domiciliu al elevilor.

Medicul curant va pune un diagnostic şi va evalua starea de sănătate, dar propunerea de orientare sau înscriere în clasă se face de către medicul de caz, pe baza diagnosticului medical şi a scrisorii medicale care să ateste necesitatea rămînerii în regim de spitalizare a copilului pentru o perioadă mai mare de 4 săptămîni, la solicitarea părintelui sau a reprezentantului legal. Anual, pe baza unei analize de nevoi referitoare la numărul de copii care în anul şcolar anterior au necesitat şcolarizarea în spital, instituţiile medicale vor face propuneri de înfiinţare a claselor. Înfiinţarea unei clase în spitale este posibilă pentru un număr de cel puţin 6, şi nu mai mult de 12 elevi spitalizaţi.

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.