Veniturile din străinătate trebuie declarate pînă pe 25 mai

Direcţia Generală a Finanţelor Publice aminteşte contribuabililor vrânceni că vineri, 25 mai, este ultima zi pentru depunerea Formularului 201 „Declaraţie privind veniturile din străinătate“. Formularul 201 trebuie depus de către persoanele care în anul 2011 au realizat venituri în străinătate din: profesii libere, activităţi comerciale, valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole, dividende, dobînzi, premii, jocuri de noroc, transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, cîştiguri din transferul titlurilor de valoare, cîştiguri din operaţiuni de vînzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract şi alte operaţiuni similare, alte venituri din investiţii, pensii şi alte venituri impozabile prevăzute în titlul III din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Această declaraţie trebuie depusă şi de persoanele care timp de trei ani consecutiv au fie centrul intereselor vitale amplasat în România, fie sînt prezente în ţară peste 183 de zile pe an. De asemenea, Declaraţia 201 trebuie depusă şi de persoanele fizice care lucrează în străinătate şi sînt plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau care are un sediu permanet în România, în cazul în care acelaşi venit din salarii a fost supus impunerii atît în România, cît şi în străinătate. Declaraţia 201 se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul: direct la registratura organului fiscal sau prin poştă cu scrisoare recomandată. Declaraţia 291 trebuie depusă în vederea impozitării în România a veniturilor realizate în străinătate realizate de persoanele domiciliate în România sau în vederea acordării creditului fiscal (deducere de impozit plătit în ţara unde a fost realizat venitul), dacă venitul a fost impozitat şi în respectiva ţară. Cursul de schimb utilizat pentru veniturile realizate în străinătate este cursul de schimb mediu anual din 2011, comunicat de Banca Naţională. Veniturile exprimate în monede proprii statului unde au fost realizate, care nu sînt cotate de BNR, se vor transforma în lei prin intermediul unei valute de circulaţie internaţională, cum ar fi: dolari sau euro, folosindu-se cursul de schimb mediu anual al acesteia, comunicat de BNR.

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.