Absolvenţii facultăţilor neautorizate susţin un examen de selecţie

Absolvenţii facultăţilor neautorizate vor putea şi ei susţine examenul de licenţă. Astfel, potrivit unui proiect de ordin al Ministerului Edcuaţiei, absolvenţii de învăţămînt superior particular care provin de la facultăţi neautorizate, precum şi cei care au urmat programe de studii ale unor facultăţi intrate în lichidare, vor susţine un examen de selecţie, anterior susţinerii examenelor de finalizare a studiilor, format din cinci probe scrise, cu excepţia examenului de selecţie din domeniul medico-farmaceutic uman, care constă din cinci probe scrise şi o probă practică specifică. „Examenul de selecţie se desfăşoară numai în instituţii de învăţămînt superior acreditate, desemnate în acest scop prin ordin al ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului”, se arată în proiectul-ordin. Totodată, ordinul mai prevede că pot organiza, după caz, examen de selecţie, examen de absolvire sau examen de licenţă/diplomă, pentru absolvenţii de învăţămînt superior particular numai instituţiile de învăţămînt superior acreditate. De asemenea, rectorul va putea anula, cu aprobarea senatului universitar, un examen de finalizare a studiilor, un certificat sau o diplomă de studii atunci cînd se dovedeşte că s-a obţinut prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară.

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.