Amenzi uriașe pentru firmele care nu-şi auditează rezultatele

* Firmele care trebuie să-şi auditeze situaţiile financiare anuale vor fi amendate cu 30.000-40.000 de lei dacă nu vor face acest lucru * Obligația auditării situațiilor financiare va fi extinsă şi pentru companiile de stat, depozitari centrali şi case de compensaţii, precum şi fundaţii de interes public sau beneficiare de fonduri UE *

Potrivit unui proiect de ordonanţă pentru modificarea Legii Contabilităţii elaborat de Ministerul Finanţelor, în categoria entităţilor obligate să auditeze rezultatele financiare anuale se vor înscrie şi depozitari centrali, casele de compensare şi operatori de piaţă/sistem autorizaţi/avizaţi de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, regiile autonome, organizaţiile fără scop patrimonial declarate ca fiind de utilitate publică, precum şi cele care gestionează fonduri nerambursabile primite de la organismele Uniunii Europene. Auditarea este obligatorie în cazul băncilor, IFN-urilor din Registrul General, societăţilor de asigurări, brokerilor, societăţilor de administrare organimse de plasament colectiv, fondurilor de pensii, companiilor listate, regiilor autonome, companiilor naţionale şi firmelor care aparţin unui grup de societăţi şi intră în perimetrul de consolidare al unei societăţi-mamă cu sediul în România care are obligaţia să aplice Standardele Internaţionale de Raportare Financiară. Proiectul propune extinderea prevederii şi pentru subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, precum şi societăţile-mamă care au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale consolidate, potrivit reglementărilor contabile aplicabile. Pe de altă parte, MFP propune eliminarea auditului statutar în cazul fuziunilor, divizărilor şi lichidărilor companiilor care nu au obligaţia de a audita în mod regulat rezultatele financiare.

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.