Începe Concursul Național al Meșteșugurilor Tradiționale!

𝖢𝗈𝗇𝗌𝗂𝗅𝗂𝗎𝗅 𝖩𝗎𝖽𝖾𝗍̗𝖾𝖺𝗇 𝖵𝗋𝖺𝗇𝖼𝖾𝖺, 𝗉𝗋𝗂𝗇 𝖢𝖾𝗇𝗍𝗋𝗎𝗅 𝖢𝗎𝗅𝗍𝗎𝗋𝖺𝗅 𝖵𝗋𝖺𝗇𝖼𝖾𝖺, 𝗈𝗋𝗀𝖺𝗇𝗂𝗓𝖾𝖺𝗓𝖺̆ 𝗌𝖺̂𝗆𝖻𝖺̆𝗍𝖺̆, 𝟣𝟩 𝖽𝖾𝖼𝖾𝗆𝖻𝗋𝗂𝖾 𝟤𝟢𝟤𝟤, 𝗈𝗋𝖺 𝟣𝟢.𝟥𝟢, 𝗂̂𝗇 P𝗂𝗇𝖺𝖼𝗈𝗍𝖾𝖼𝖺 𝗂𝗇𝗌𝗍𝗂𝗍𝗎𝗍̗𝗂𝖾𝗂, 𝖢𝗈𝗇𝖼𝗎𝗋𝗌𝗎𝗅 𝖭𝖺𝗍̗𝗂𝗈𝗇𝖺𝗅 𝖺𝗅 𝖬𝖾𝗌̗𝗍𝖾𝗌̗𝗎𝗀𝗎𝗋𝗂𝗅𝗈𝗋 𝖳𝗋𝖺𝖽𝗂𝗍̗𝗂𝗈𝗇𝖺𝗅𝖾 𝖯𝖺𝗏𝖾𝗅 𝖳𝖾𝗋𝗍̗𝗂𝗎, 𝖾𝖽𝗂𝗍̗𝗂𝖺 𝖺 𝖷𝖵𝖨-𝖺, 𝖽𝖾𝖽𝗂𝖼𝖺𝗍 𝖾𝗅𝖾𝗏𝗂𝗅𝗈𝗋 𝗌̗𝖼𝗈𝗅𝗂𝗅𝗈𝗋 𝗉𝗈𝗉𝗎𝗅𝖺𝗋𝖾 𝖽𝖾 𝖺𝗋𝗍𝖺̆ 𝖽𝗂𝗇 𝗍̗𝖺𝗋𝖺̆.

𝖠𝖼𝖾𝗌𝗍 𝖾𝗏𝖾𝗇𝗂𝗆𝖾𝗇𝗍 𝗉𝗋𝗈𝗆𝗈𝗏𝖾𝖺𝗓𝖺̆ 𝖿𝗋𝗎𝗆𝗎𝗌𝖾𝗍̗𝖾𝖺 𝗆𝖾𝗌̗𝗍𝖾𝗌̗𝗎𝗀𝗎𝗋𝗂𝗅𝗈𝗋 𝗉𝗈𝗉𝗎𝗅𝖺𝗋𝖾 𝖽𝗂𝗇 𝗍𝗈𝖺𝗍𝖾 𝗓𝗈𝗇𝖾𝗅𝖾 𝗍̗𝖺̆𝗋𝗂𝗂, 𝖽𝖾𝗌𝖼𝗈𝗉𝖾𝗋𝗂𝗇𝖽 𝗇𝗈𝗂 𝗍𝖺𝗅𝖾𝗇𝗍𝖾, 𝖼𝗈𝗇𝗌𝖾𝗋𝗏𝖺̂𝗇𝖽 𝗌̗𝗂 𝗉𝗋𝗈𝗆𝗈𝗏𝖺̂𝗇𝖽 𝗍𝗋𝖺𝖽𝗂𝗍̗𝗂𝗂𝗅𝖾 𝖺𝗇𝖼𝖾𝗌𝗍𝗋𝖺𝗅𝖾, 𝖽𝖾𝗓𝗏𝗈𝗅𝗍𝖺̂𝗇𝖽 𝗌𝖾𝗇𝗌𝗂𝖻𝗂𝗅𝗂𝗍𝖺𝗍𝖾𝖺 𝖾𝗌𝗍𝖾𝗍𝗂𝖼𝖺̆ 𝗂̂𝗇 𝗋𝖺̂𝗇𝖽𝗎𝗅 𝖼𝗈𝗆𝗎𝗇𝗂𝗍𝖺̆𝗍̗𝗂𝗂 𝗅𝗈𝖼𝖺𝗅𝖾. 𝖨̂𝗇 𝗎𝗋𝗆𝖺 𝗃𝗎𝗋𝗂𝗓𝖺̆𝗋𝗂𝗂, 𝖾𝗅𝖾𝗏𝗂𝗂 𝗌̗𝖼𝗈𝗅𝗂𝗅𝗈𝗋 𝗉𝗈𝗉𝗎𝗅𝖺𝗋𝖾 𝖽𝖾 𝖺𝗋𝗍𝖺̆ 𝗏𝗈𝗋 𝗉𝗋𝗂𝗆𝗂 𝖽𝗂𝗉𝗅𝗈𝗆𝖾 𝗌̗𝗂 𝗉𝗋𝖾𝗆𝗂𝗂 𝖺𝖼𝗈𝗋𝖽𝖺𝗍𝖾 𝗅𝖺 𝖼𝖺𝗍𝖾𝗀𝗈𝗋𝗂𝗂𝗅𝖾: 𝗆𝖺̆𝗌̗𝗍𝗂 𝗉𝗈𝗉𝗎𝗅𝖺𝗋𝖾, 𝗍̗𝖾𝗌𝖺̆𝗍𝗎𝗋𝗂 𝗉𝗈𝗉𝗎𝗅𝖺𝗋𝖾 (𝗌̗𝗍𝖾𝗋𝗀𝖺𝗋𝖾 𝗌̗𝗂 𝗌𝖼𝗈𝖺𝗋𝗍̗𝖾), 𝖼𝗋𝖾𝗌𝗍𝖺̆𝗍𝗎𝗋𝗂 𝗉𝗈𝗉𝗎𝗅𝖺𝗋𝖾, 𝗂̂𝗆𝗉𝗅𝖾𝗍𝗂𝗍𝗎𝗋𝗂 𝗇𝗎𝗂𝖾𝗅𝖾, 𝗂𝗇𝗌𝗍𝗋𝗎𝗆𝖾𝗇𝗍𝖾 𝗉𝗈𝗉𝗎𝗅𝖺𝗋𝖾, 𝗂𝖼𝗈𝖺𝗇𝖾, 𝖽𝗈𝗀𝖺̆𝗋𝗂𝖾 𝗆𝗂𝖼𝖺̆ 𝗌̗𝗂 𝗈𝗎𝖺̆ 𝗂̂𝗇𝖼𝗈𝗇𝖽𝖾𝗂𝖺𝗍𝖾.

𝖩𝗎𝗋𝗂𝗎𝗅 𝖼𝗈𝗇𝖼𝗎𝗋𝗌𝗎𝗅𝗎𝗂 𝗏𝖺 𝖿𝗂 𝖺𝗅𝖼𝖺̆𝗍𝗎𝗂𝗍 𝖽𝗂𝗇:

– 𝖯𝗋𝖾𝗌̧𝖾𝖽𝗂𝗇𝗍𝖾 𝖺𝗅 𝗃𝗎𝗋𝗂𝗎𝗅𝗎𝗂 – 𝗉𝗋𝗈𝖿. 𝗎𝗇𝗂𝗏. 𝖽𝗋., 𝖾𝗍𝗇𝗈𝗅𝗈𝗀 𝖣𝗈𝗂𝗇𝖺 𝖨𝗌̗𝖿𝖺̆𝗇𝗈𝗇𝗂 – 𝗂𝗌𝗍𝗈𝗋𝗂𝖼 𝗌̗𝗂 𝗍𝖾𝗈𝗋𝗂𝗍𝗂𝖼𝗂𝖺𝗇 𝖽𝖾 𝖺𝗋𝗍𝖺̆,

𝗆𝖾𝗆𝖻𝗋𝗎 𝖺𝗅 𝖢𝗈𝗇𝗌𝗂𝗅𝗂𝗎𝗅𝗎𝗂 𝖭𝖺𝗍̗𝗂𝗈𝗇𝖺𝗅 𝗉𝖾𝗇𝗍𝗋𝗎 𝖲𝖺𝗅𝗏𝗀𝖺𝗋𝖽𝖺𝗋𝖾𝖺 𝖯𝖺𝗍𝗋𝗂𝗆𝗈𝗇𝗂𝗎𝗅𝗎𝗂 𝖢𝗎𝗅𝗍𝗎𝗋𝖺𝗅 𝖨𝗆𝖺𝗍𝖾𝗋𝗂𝖺𝗅;

– 𝖬𝖾𝗆𝖻𝗋𝗎 – Adina Hulubaș, 𝖼𝖾𝗋𝖼𝖾𝗍𝖺̆𝗍𝗈𝗋 𝗌̧𝗍𝗂𝗂𝗇𝗍̧𝗂𝖿𝗂𝖼 𝗉𝗋𝗂𝗇𝖼𝗂𝗉𝖺𝗅 𝗀𝗋𝖺𝖽𝗎𝗅 𝖨, 𝖨𝗇𝗌𝗍𝗂𝗍𝗎𝗍𝗎𝗅 𝖽𝖾 𝖥𝗂𝗅𝗈𝗅𝗈𝗀𝗂𝖾 ,,𝖠. 𝖯𝗁𝗂𝗅𝗂𝗉𝗉𝗂𝖽𝖾”, 𝖠𝖼𝖺𝖽𝖾𝗆𝗂𝖺 𝖱𝗈𝗆𝖺̂𝗇𝖺̆ – 𝖥𝗂𝗅𝗂𝖺𝗅𝖺 𝖨𝖺𝗌̧𝗂;

– 𝖬𝖾𝗆𝖻𝗋𝗎 – Cătălina Gabriela Cora – 𝗋𝖾𝖿𝖾𝗋𝖾𝗇𝗍, 𝖢𝖾𝗇𝗍𝗋𝗎𝗅 𝖢𝗎𝗅𝗍𝗎𝗋𝖺𝗅 𝖵𝗋𝖺𝗇𝖼𝖾𝖺.

𝖫𝗎𝖼𝗋𝖺̆𝗋𝗂𝗅𝖾 𝖼𝗈𝗇𝖼𝗎𝗋𝖾𝗇𝗍̗𝗂𝗅𝗈𝗋 𝗏𝗈𝗋 𝖿𝗂 𝖾𝗑𝗉𝗎𝗌𝖾 𝗌̗𝗂 𝗃𝗎𝗋𝗂𝗓𝖺𝗍𝖾 𝗂̂𝗇𝗍𝗋-𝗈 𝖾𝗑𝗉𝗈𝗓𝗂𝗍̗𝗂𝖾 𝖽𝖾 𝖺𝗋𝗍𝖺̆ 𝗍𝗋𝖺𝖽𝗂𝗍̗𝗂𝗈𝗇𝖺𝗅𝖺̆ 𝗅𝖺 𝗌𝖾𝖽𝗂𝗎𝗅 𝗂𝗇𝗌𝗍𝗂𝗍𝗎𝗍̗𝗂𝖾𝗂.

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.