Taxa auto 2012 intră de azi în vigoare!!!!

* Din 16 ianuarie, persoanele care au plătit o taxă de poluare auto mai mare decît cea prevăzută în noua Lege pot cere restituirea diferenţei * Pe internet au apărut mai multe site-uri unde se poate calcula noua taxă  * http://www.4tuning.ro/calculator-taxa-auto-2012/ * În tabelul publicat de milcovul.ro puteți găsi valoarea taxei auto pentru mașini cu motorizări ce respectă normele de poluare Euro 3 * Noua taxă auto se aplică începînd de astăzi, 13 ianuarie, numai maşinilor care se înmatriculează de la această dată, tot de atunci persoanele interesate putînd consulta pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu formula de calcul pentru a vedea dacă pot cere recuperarea banilor din taxă *

Normele de aplicare a noului sistem privind taxa de poluare auto au fost aprobate, miercuri, de Guvern prin hotărîre, în condiţiile în care proiectul de act normativ a fost lansat în dezbatere publică abia la începutul acestei săptămîni şi ar fi trebuit să rămînă în discuţie pînă la 19 ianuarie. Pe site-ul Ministerului Mediului, proiectul de hotărîre de guvern privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule figura şi la ora anunţului de aprobare de către Guvern ca fiind în dezbatere publică, cu anunţul că cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite propuneri şi sugestii de modificare pînă la 19 ianuarie 2012. Situaţia a fost justificată, la Guvern, de ministrul Mediului, Laszlo Borbely, prin faptul că noua lege a taxei auto a fost publicată marţi în Monitorul Oficial şi trebuie aplicată începînd cu 13 ianuarie şi că există posibilitatea, dacă vor fi primite observaţii „pertinente“, unei intervenţii ulterioare prin modificarea hotărîrii de guvern.

* Suma de restituit va fi redusă prin compensare cu eventuale datorii fiscale *

Conform normelor de aplicare, proprietarii de maşini care consideră că taxa auto plătită de la 1 iulie 2008 este mai mare decît cea rezultată din noul sistem de calcul pot cere statului restituirea diferenţei. Procedura se află însă sub influenţa Codului de Procedură Fiscală, care stabileşte că suma de restituit va fi redusă prin compensare cu eventuale datorii fiscale neachitate de aceştia. Acelaşi sistem de compensare, prevăzut de Codul de Procedură Fiscală, va fi valabil şi la restituirea valorii reziduale a taxei, cînd autovehiculul este scos din parcul auto naţional. Valoarea reziduală a taxei reprezintă suma care ar fi plătită pentru respectivul autovehicul dacă acesta ar fi înmatriculat la momentul scoaterii din parcul auto naţional. Astfel, atunci cînd suma plătită cu titlu de taxă pe poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule este mai mare decît suma rezultată din aplicarea noii legi, contribuabilul poate solicita restituirea sumelor reprezentînd diferenţa de taxă plătită, prin depunerea unei cereri de restituire la autoritatea fiscală.

* Ajustări ale taxei *

Noua taxă se aplică numai maşinilor care se înmatriculează începînd din 13 ianuarie 2012, dată la care intră în vigoare noua Lege. Normele menţin totodată prevederea conform căreia taxa auto poate fi ajustată atunci cînd autovehiculul nu se încadrează în parametrii standard, respectiv au un rulaj ridicat, de peste 15.000 kilometri în cazul vehiculelor de transport pasageri cu maximum opt locuri pe scaune, peste 30.000 kilometri la vehicule transport marfă cu greutate de pînă la 3,5 tone, peste 60.000 kilometri pentru maşini transport pasageri cu mai mult de opt locuri pe scaune şi vehicule transport marfă cu greutate între 3,5 tone-12 tone şi peste 100.000 kilometri în cazul vehiculelor de transport marfă mai grele de 12 tone. La rulajul mediu sînt luate în considerare şi starea generală a maşinii (semne de coroziune a caroseriei, revopsire, situaţia tapiţeriei şi a componentelor de bord), dotările standard (aer condiţionat, ABS şi airbag), vechimea autovehiculului. Taxa poate fi ajustată pe baza declaraţiei pe proprie răspundere a proprietarului maşinii, în care acesta susţine că rulajul mediu anual real al autovehiculului său este mai mare decît rulajul mediu anual considerat standard pentru categoria respectivă de autovehicule. Rulajul mediu anual real este calculat prin raportarea rulajului afişat de indicatorul de kilometraj la vechimea stabilită în funcţie de data primei înmatriculări. Declararea nereală a rulajului autovehiculului va fi considerată şi sancţionată conform Codului Penal. Pentru fals în declaraţii, pedeapsa prevăzută în Codul Penal este închisoare de la trei luni la doi ani sau amendă. Taxa va putea fi ajustată şi atunci cînd pentru un autovehicul rulat este dovedit pe baza expertizei tehnice efectuate de Registrul Auto Român că deprecierea este mai mare decît cea indicată de grila fixă.

* Cum poate fi contestată taxa *

În acelaşi timp, dacă proprietarul consideră că deprecierea autovehiculului său este mai mare decît cea rezultată pe baza cotei iniţiale de reducere şi/sau a cotei suplimentare de reducere a taxei, acesta poate contesta taxa, dar numai în baza rezultatului unei expertize privind evaluarea individuală a maşinii. În acest sens, proprietarul trebuie să solicite efectuarea expertizei de către un membru al Corpului Experţilor Tehnici, care să înscrie în raport cota reală de reducere a taxei. Pe baza cotei reale de reducere, autoritatea fiscală va proceda la calcularea taxei. Taxa auto nu va fi aplicată pentru autovehicule cu două sau trei roţi ori asimilate, pentru tractoare agricole sau forestiere, precum şi pentru autovehiculele care, în vederea scoaterii din parcul auto naţional şi înmatriculării în alt stat, sînt înmatriculate temporar în România. Excepţiile de la plata taxei sînt acordate pe baza menţiunilor speciale înscrise în cartea de identitate a vehiculului.

* Taxa de poluare se plăteşte o singură dată *

Potrivit legii care are la bază principiul „poluatorul plăteşte“, taxa de poluare va fi plătită, o singură dată, atît pentru autovehiculele noi sau second-hand care sînt înmatriculate pentru prima dată în România. Pentru autovehiculele înmatriculate înainte de anul 2007, taxa de poluare va fi achitată de către cumpărător la momentul primei transcrieri a dreptului de proprietate a autovehiculelor, după ce intră în vigoare această lege. Modalitatea de calcul a taxei este unitară pentru toate situaţiile în care aceasta se achită. Aceasta se calculează pe baza unor criterii obiective (tipul motorizării, capacitatea cilindrică, emisia de CO2 şi norma de poluare), luînd în considerare şi deprecierea autoturismului. Această lege elimină şi discriminarea indirectă menţionată în hotărîrile Curţii Europene de Justiţie, în cele două cauze care au avut ca obiect interpretarea Art. 110 din Tratatul de Funcţionare al Uniunii Europene. În aceste hotărîri, este precizat că regimul de impozitare prevăzut prin OUG nr. 50/2008 nu instituie o discriminare directă, dar poate genera o discriminare indirectă din cauza efectelor sale, descurajînd importurile de autovehicule.

* Cum primiţi banii înapoi şi ce acte vă trebuie *

Avînd în vedere reducerea taxei de poluare cu pînă la 25%, cei care au plătit taxa de poluare de la 1 iulie 2008 pot solicita restituirea diferenţei, în cazul în care suma este mai mare decît cea rezultată din aplicarea acestei legi. Astfel, persoanele interesate să vadă dacă au de recuperat bani ca diferenţă, începînd de astăzi vor avea la dispoziţie, pe site-ul AFM formula de calcul prevăzută de lege şi care va fi utilizată şi de organele fiscale. Persoanele care constată că au de recuperat bani din taxa auto trebuie să depună la organele fiscale competente o cerere de restituire, adică un formular-tip prin care să solicite restituirea diferenţei de taxă plătită. Aceste formulare vor fi disponibile începînd de luni, 16 ianuarie, la direcţiile de finanţe judeţene. Formularul-tip va fi însoţit de mai multe documente, în original sau în copie: documentul doveditor al plăţii taxei pe poluare/taxei speciale pentru autoturisme (chitanţa fiscală/ordinul de plată şi extrasul de cont), copia cărţii de identitate a vehiculului şi a certificatului de înmatriculare, cu prezentarea în original a acestora. Dacă aţi plătit taxa şi nu mai aveţi o copie după chitanţa fiscală, va trebui să vă adresaţi direcţiei la care aţi plătit taxa, de unde veţi primi o copie după documentul de plată. Cererile de restituire, însoţite de documentele necesare sînt soluţionate de către organele fiscale în termen de 45 zile de la înregistrare. Plata sumelor reprezentînd diferenţa de taxă plătită se face de către organul fiscal competent în contul bancar indicat de către solicitant prin cererea sa de restituire sau la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului, în baza notei privind restituirea/rambursarea unor sume, pentru persoanele care nu au indicat, prin cererea de restituire, un cont bancar.

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.