Termen pentru Declaraţia 112

* Plătitori de impozit pe venituri din salarii şi contribuţii sociale au obligaţia depunerii formularului 112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, până la 25 martie 2011, pentru obligaţiile declarative ale lunii februarie *

Formularul 112 se depune de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajator, la organul fiscal în a cărui evidenţă contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe şi contribuţii sau la oficiile acreditate de Ministerul Finanţelor Publice, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe portalul e-România. Prin excepţie de la regula depunerii on-line, până la data de 1 iulie 2011 declaraţia se poate depune şi în format hârtie, semnat şi ştampilat (Anexa nr. 1) conform legii, însoţit de declaraţia în format electronic, pe suport electronic. Contribuabilii care depun acest formular în format hârtie, la ghişeu, vor respecta următoarele precizări. Anexa 1 va fi însoţită de CD (fişierele .pdf şi .xml) inscripţionat cu marker permanent cu codul fiscal al societăţii, denumirea societăţii, luna şi anul. După depunerea la ghişeu este obligatorie vizualizarea stării declaraţiei, deoarece declaraţia se consideră depusă numai în cazul în care mesajul MFP este – Declaraţia este validă. Pentru vizualizarea mesajului, se accesează linkul http://www.anaf.ro/StareD112, se introduce codul fiscal şi numărul de înregistrare primit la ghişeu. Este necesară consultarea recipisei pentru că, în conţinutul acesteia, apar mesajele de validare sau nevalidare. Când mesajul din recipisă este – Declaraţia este validă -, obligaţia de declarare a fost îndeplinită. În situaţia în care mesajul din recipisă este – Declaraţia  are erori de validare -, obligaţia de declarare nu a fost îndeplinită, iar contribuabilii trebuie să urgenteze depunerea unei noi declaraţii, ca declaraţie iniţială, după care vor parcurge aceeaşi procedură de vizualizare a stării declaraţiei. Când mesajul din recipisă este – Declaraţia este validă dar are atenţionări, obligaţia de declarare a fost îndeplinită, iar pentru rezolvarea acestor atenţionări se completează şi se depune o declaraţie rectificativă, declaraţie care cuprinde toate datele inclusiv cele corecte urmând apoi vizualizarea stării declaraţiei. „Întrucât se apropie termenul limită de declarare şi plată, invităm contribuabilii să-şi îndeplinească această obligaţie din timp, pentru a evita aglomeraţia din ultimele zile de depunere şi a avea timpul necesar pentru rectificarea sau depunerea unei noi declaraţii în termenul legal.  Contribuabilii care depun acest formular on-line vor urmări mesajele de pe site-ul MFP pentru a afla dacă declaraţia a fost sau nu validată şi vor proceda în consecinţă“, ne-au declarat responsabilii Compartimentului de presă al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vrancea.

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.