136 de refugiați ucrainieni sunt găzduiți în Municipiul Focșani!

* Primăria Municipiului Focșani a primit, în luna ianuarie, solicitări pentru decontarea cheltuielilor cu cazarea și hrana a 136 de persoane refugiate din Ucraina, în general mame cu copii minori și bunici *

Refugiații sunt găzduiți în 34 de locuințe deținute de 31 de persoane în Municipiul Focșani. Diferența este explicată prin faptul că 2 dintre persoane dețin 3, respectiv 2 locuințe pe care le-au pus la dispoziție refugiaților din Ucraina.
Conform O.U.G. 15 din 2022, persoanele fizice care găzduiesc cetățeni străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiază de decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea în valoare de 20 de lei/zi/persoană găzduită pentru hrană și 50 de lei/zi/persoană găzduită pentru cazare!
Primăria Municipiului Focșani a verificat periodic, începând cu 23 martie 2022, cererile de decontare depuse de persoanele care găzduiesc persoane refugiate din Ucraina în locuințe de pe raza orașului.
Conform HG nr. 336 din 2022, Primăria Municipiul Focșani poate realiza verificări privind realitatea informaţiilor din cererile depuse de persoanele fizice care găzduiesc cetăţeni străini sau apatrizi aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina.
Verificările sunt realizate de membrii comisiei pentru întocmirea, certificarea și verificarea informațiilor situațiilor privind persoanele fizice care găzduiesc cetățeni străini sau apatrizi aflați în situații deosebite proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.
În urma verificărilor au fost constatate doar două situații în care au fost respinse solicitările de decontare deoarece au fost depuse în afara termenului prevăzut de OUG nr. 15 din 2022.
Precizăm că decontarea sumelor pentru persoanele care găzduiesc refugiați din Ucraina este realizată de Primăria Municipiul Focșani conform mecanismului stabilit prin HG nr. 336 din 2022. Aceasta stabilește că persoanele fizice care găzduiesc refugiați depun o cerere în primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni pentru luna precedentă, la autorităţile administraţiei publice locale pe raza cărora se află locuinţa în care sunt găzduite persoanele respective.
În solicitarea depusă la Primărie trebuie precizat numărul persoanelor găzduite, numele şi prenumele acestora, localităţile din care aceştia declară că provin şi intervalul de timp pentru care solicită decontarea cheltuielilor cu hrana. Cererea va fi însoțită de o declaraţie pe propria răspundere cu privire la realitatea informaţiilor, o copie a actului de identitate al solicitantului şi documente care atestă dreptul de folosinţă asupra locuinţei în care sunt găzduite persoanele refugiate.
Ulterior, Primăria Municipiului Focșani transmite situația centralizatoare întocmită și certificată către Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență, care virează sumele solicitate.

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.