Azi încep depunerile de dosare pentru funcția de director de școală!

* Conform Calendarului concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat – Sesiunea 2021, în perioada 15-26 septembrie 2021 se depun dosarele de înscriere la proba scrisă pe platforma informatică dedicată *

În baza Ordinului Ministerului Educației nr. 4.597/6 august 2021, Inspectoratul Școlar Județean Vrancea anunță organizarea concursului pentru ocuparea următoarelor categorii de funcții vacante de conducere:- director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv din unitățile de învățământ special și centrele școlare pentru educație incluzivă,- director și director adjunct din cluburile sportive școlare,- director din cluburile copiilor,- director și director adjunct din palatul copiilor.

În perioada 27-29 septembrie sunt evaluate dosarele de înscriere, în 30 septembrie este afișată lista candidaților admiși la evaluarea dosarelor (după care sunt remediate eventualele erori la etapa de înscriere), iar în data de 7 octombrie 2021 este afișată lista finală a candidaților admiși la evaluarea dosarelor. În data de 15 octombrie 2021 se desfășoară proba scrisă a concursului, urmată de depunerea (15-17 octombrie), soluționarea contestațiilor la proba scrisă (18-20 octombrie 2021) și afișarea rezultatelor finale la proba scrisă (20 octombrie 2021). În perioada 21-27 octombrie 2021 se înregistrează opțiunile candidaților pentru unitatea la care candidează și, în funcție de opțiune, se depun documentele pentru unitățile de învățământ care necesită avize suplimentare.

În 28-29 octombrie 2021 sunt transmise solicitările de desemnare a membrilor comisiilor de interviu din partea consiliilor profesorale, autorităților locale și companiilor/universităților, după care, în perioada 1-10 noiembrie 2021, sunt constituite comisiile pentru proba de interviu. În perioada 15 noiembrie – 8 decembrie 2021 se desfășoară proba de interviu a concursului, în paralel cu depunerea și soluționarea contestațiilor la proba de interviu (16 noiembrie-10 decembrie 2021).

În data de 13 decembrie, candidații declarați admiși pentru mai multe funcții/unități de învățământ își vor exprima opțiunile, iar în 17 decembrie 2021 sunt validate rezultatele finale. În 20-22 decembrie 2021 sunt emise deciziile de numire, care se vor aplica din 10 ianuarie 2021.

„Potrivit metodologiei, pentru a participa la concursul pentru ocuparea funcției de director sau de director adjunct, cadrele didactice vor îndeplini, cumulativ, următoarele condiții: a) sunt absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare în conditiile art. 149 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completarile ulterioare; b) sunt titulari în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată; c) au o vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani; d) au calificativul „Foarte bine“ acordat în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației; e) nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori de îndrumare și control din inspectorate școlare/ funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; f) nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învătământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nici nu au fost sancționate disciplinar, conform art. 280 alin. (2) litera (d) din Legea nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, printr-o decizie de sancționare disciplinară, rămasă definitivă și în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere; g) sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; h) Nu au avut statutul de „lucrător al Securității“ sau „colaborator al Securității“. La nivelul Inspectoratului Școlar Județean Vrancea, lista cu funcțiile și documentele necesare înscrierii la concurs poate fi consultată accesând link-ul: https://isjvrancea.ro/concurs-directori-2021/“, se spune în comunicatul de presă semnat de inspectorul școlar general, prof. Gabriela Daniela MARCHITAN.

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.