Bilanț la Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea

În sinteză, în 2014 Direcţia Judeţeană pentru Cultură Vrancea a înaintat către Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor din cadrul Ministerului Culturii 9 propuneri de clasare în categoria Fond a patrimoniului cultural naţional mobil a unui număr de cinci icoane şi patru cărţi:

Icoane deţinute de Schitul Buluc, sat/com. Jariştea:

1. Icoana cu dublă faţă, faţa I-Sf. Mina, Sf. Haralambie, faţa II-Maica Domnului Hadighitria, datată 1831, ulei pe lemn;
2. Hristos Învăţător, destinaţia iniţială de icoană împărătească, datată 1840, autor nesemnat (Dinake Zugrav);
3.Maica Domnului Hadighitria, destinaţia iniţială de icoană împărătească, datată 1840, autor Dinake Zugrav;
4.Hristos Învăţător, destinaţia iniţială de icoană împărătească, nedatată, autor pictor român necunoscut;
5.Maica Domnului Împărăteasă, destinaţia iniţială de icoană împărătească, autor pictor român necunoscut, datată 1824

Carte veche românească aflată în inventarul Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu”, Focşani:

1. Ceaslov, datat 1846;
2. Istoria Noului Testament, an apariţie 1824;
3. Carte folositoare de suflet, an apariţie 1819;
4. Sfintele şi dumnezeieştile Liturghii, an apariţie 1827;

2014 a reprezentat, astfel, anul în care instituția a demarat, la inițiativă proprie, cel mai amplu proces de clasare a bunurilor de patrimoniu mobil, asigurând și expertizarea acestora.

“Totodată, în 2014 a demarat și s-a finalizat procedura de clasare în patrimoniul național a Bisericii din lemn „Sfânta Treime” a Schitului Buluc din comuna Jariştea. Prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 2740/11.11.2014, biserica a fost clasată în categoria monumentelor istorice din grupa B. Anul trecut, cei doi angajați ai Direcției Județene pentru Cultură Vrancea cu atribuții de control au efectuat un număr de 76 inspecţii la monumentele istorice clasate; în acelaşi interval au fost eliberate un număr de 56 de avize de specialitate necesare autorizării lucrărilor de construire sau de desfiinţare pentru imobilele aflate în zona de protecţie a monumentelor istorice, 21 de avize de supraveghere arheologică şi un certificat de descărcare de sarcină arheologică”, afirmă directorul executiv al instituției, Victor Traian Negulescu.

Pe parcursul anului trecut, Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea a organizat și o serie de evenimente culturale care au avut menirea de a promova patrimoniul, după cum urmează:

• 15 ianuarie – Ziua Culturii Naționale;
• 24 ianuarie – Reconstituirea albiei istorice a Milcovului Mic;
• 24 ianuarie – organizare lansare volum ”Focșanii și mișcarea de renaștere națională în context European” – autor Bogdan Constantin Dogaru;
• 24 octombrie – organizare lansare volum ”Vinul și Viața” – autor Ionel Nistor;
• 4 noiembrie – organizare lansare volum ”Se întorc morții acasă” – autor Cornel Constantin Ciomâzgă;
• 11 decembrie 2014 – “Ziua porţilor deschise – un secol de istorie” cu ocazia împlinirii a 100 de ani de existenţă a imobilului monument istoric Casa dr. Saideman, cod LMI VN-II-m-B-06482, sediul administrativ al Direcţiei Judeţene pentru Cultură Vrancea;

Lasa un comentariu

*

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.