Campanie ITM Vrancea pentru promovarea negocierii colective a contractelor de muncă

* Inspectoratul Teritorial de Muncă Vrancea a desfășurat în perioada 01.02 – 29.02.2024, Campania naţională de promovare a negocierii colective în întreprinderile mici și mijlocii *

Pe perioada de desfășurare a Campaniei naţionale de promovare a negocierii colective în întreprinderile mici și mijlocii Inspectoratul Teritorial de Muncă Vrancea a efectuat 32 de acțiuni de informare, promovare și control, fiind vizați 30 de angajatori cu un număr total de 818 lucrători. În perioada menționată anterior au fost înregistrate, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Vrancea, 4 noi contracte colective de muncă încheiate .
Obiectivul principal al campaniei a fost promovarea negocierii colective la acestă categorie de întreprinderi plecând de la principalele beneficii atât pentru angajați caă și pentru angajatori.Avantajele lucrătorilor sunt următoarele : mai multă justiție socială, drepturi superioare privind condițiile de muncă și de angajareaplicarea principiului egalității de șanse și tratament, locuri de muncă și venituri mai stabile, precum și asigurarea securității și sănătății în muncă.
În cazul angajatorilor avantajele majore sunt reprezentate de asigurarea pacii sociale și a unui climat de muncă favorabil performanței, îmbunătățirea productivității și a loialității personalului, rezolvarea timpurie a litigiilor precum și o predictibilitate crescută pentru planificarea bugetară .
Reamintim faptul că la nivelul unităților cu cel puțin 10 angajați inițierea negocierii colective este obligatorie . Inițierea negocierii colective aparține angajatorului și oricăreia dintre părțile îndreptățite să negocieze sau oricăruia dintre partenerii sociali . Refuzul angajatorului de inițiere/participare la negocierea colectivă se sancționează cu amendă.
Contractele colective se încheie pe o perioadă de minim un an, maxim 2 ani cu posibilitatea de prelungire o singură dată cu un an prin act adițional și nu pot fi denunțate unilateral.

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.