Concursul Naţional de Meşteşuguri Tradiţionale Pavel Terţiu și-a stabilit câștigătorii

* Consiliul Judeţean Vrancea, prin Centrul Cultural Vrancea, a organizat, sâmbătă, 17 decembrie 2022, a XVI-a ediţie a Concursului Naţional de Meşteşuguri Tradiţionale Pavel Terţiu * Concursul a fost adresat elevilor şcolilor populare de artă din ţară s̗i promovează mes̗tes̗ugurile tradit̗ionale, pentru diferite sect̗iuni de obiecte *

Premii acordate au fost următoarele:

1. Secţiunea Măşti populare:

Premiul I – Clasa măs̗ti populare Nereju, îndrumată de mes̗terul popular S̗erban Tert̗iu, din cadrul Centrului Cultural Vrancea;

Premiul al II-lea- Nu s-a acordat;

Premiul al III-lea- Nu s-a acordat.

2. Secţiunea Icoane tradiţionale:

Premiul I- Butnăras̗u Mara Ioana, din cadrul S̗colii Populare de Artă “Titel Popovici” Ias̗i;

Premiul al II-lea- David Viorica, din cadrul S̗colii Populare de Artă “Titel Popovici” Ias̗i;

Premiul al III-lea- Păun Mihaela Doina, din cadrul Centrului de Cultură ’’ Augustin Bena’’ Alba;

3. Secţiunea Crestături populare:

Premiul I – Clasa sculptură populară, Nereju, îndrumată de mes̗terul popular Tudorit̗a Lupas̗c, din cadrul Centrului Cultural Vrancea;

Premiul al II-lea- Dîngeanu Iulia Ramona, din cadrul S̗colii Populare de Artă “George Enescu” Botos̗ani;

Premiul al II-lea- Baitanciuc Maria Denisa, din cadrul S̗colii Populare de Artă “George Enescu” Botos̗ani;

Premiul al III-lea- Nu s-a acordat;

4. Secţiunea Dogărie mică:

Premiul I – Clasa Dogărie mică, Nereju, îndrumată de mes̗terul popular Tudorit̗a Lupas̗c, din cadrul Centrului Cultural Vrancea;

Premiul al II-lea- Netotea Nicolas Daniel, din cadrul Centrului de Cultură “Augustin Bena” Alba ;

Premiul al III-lea- Hanes̗ Daniel Nicolae, din cadrul Centrului de Cultură “Augustin Bena” Alba ;

5. Secţiunea Instrumente populare:

Premiul I – Clasa instrumente populare (caval), Nereju, îndrumată de mes̗terul popular Pavel Lupas̗c, din cadrul Centrului Cultural Vrancea;

Premiul al II-lea – Clasa instrumente populare (bucium), Spulber, îndrumată de mes̗terul popular Manole Enache, din cadrul Centrului Cultural Vrancea;

Premiul al III-lea- Mocan Aurel, din cadrul Centrului de Cultură “Augustin Bena” Alba;

6. Secţiunea Impletituri nuiele:

Premiul I – Clasa Împletituri populare, Vadu-Ros̗ca, îndrumată de mes̗terul popular Maricel Arcan din cadrul Centrului Cultural Vrancea;

Premiul al II-lea- Nu s-a acordat;

7. Secţiunea Ţesături populare ( scoarţe):

Premiul I – Clasa t̗esături populare, Câmpuri, îndrumată de mes̗terul popular Maricica Mărăs̗teanu, din cadrul Centrului Cultural Vrancea;

Premiul al II-lea – Clasa t̗esături populare, Jitia, îndrumată de mes̗terul popular Floarea T̗ăpor, din cadrul Centrului Cultural Vrancea;

Premiul al III-lea – Clasa t̗esături populare, Soveja, îndrumată de mes̗terul popular T̗ica Geană, din cadrul Centrului Cultural Vrancea;

8. Secţiunea Ţesături populare (ştergare):

Premiul I – Clasa t̗esături populare, Nereju , îndrumată de mes̗terul popular Lenut̗a Tert̗iu, din cadrul Centrului Cultural Vrancea;

Premiul al II-lea – Clasa t̗esături populare, Câmpuri, îndrumată de mes̗terul popular Maricica Mărăs̗teanu, din cadrul Centrului Cultural Vrancea;

Premiul al II-lea – Clasa t̗esături populare, Negriles̗ti, îndrumată de mes̗terul popular Stratona Roman, din cadrul Centrului Cultural Vrancea;

Premiul al III-lea – Nu s-a acordat;

9. Secţiunea Ouă încondeiate:

Premiul I – Ursulean Sânziana Elena, din cadrul S̗colii Populare de Arte “George Enescu” Botos̗ani;

Premiul al II-lea – Hut̗u Elena, din cadrul S̗colii Populare de Arte “George Enescu” Botos̗ani;

Componenţa juriului a fost următoarea:

– Preşedinte al juriului – prof. univ. dr. etnolog Doina Is̗fănoni – istoric s̗i teoretician de artă, membru al Consiliului Nat̗ional pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial;

– Membru – Adina Ciubotariu – cercetător s̗tiint̗ific principal gradul I, ‘’Institutul de Filologie A. Philippide’’, Academia Română, Filiala Ias̗i;

– Membru – Cătălina Gabriela Cora – referent, Centrul Cultural Vrancea.

„Juriul a respectat regulamentul concursului, apreciind autenticitatea, frumuseţea s̗i valoarea obiectelor propuse pentru concurs. Mult̗umim juriului, elevilor, cadrelor didactice s̗i s̗colilor populare de artă participante la concurs!“, au spus organizatorii.

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.