Finanțe: Firmele se pot asocia în grupuri fiscale unice!!!

În vederea reflectării în evidenţa fiscală a contribuabililor – persoane impozabile stabilite în România si înregistrate în scopuri de taxa pe valoarea adăugata, care optează sa formeze un grup fiscal unic, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vrancea precizează următoarele:
Grupul fiscal unic este definit ca fiind un grup de persoane impozabile stabilite în România care, independente fiind din punct de vedere juridic, sunt în relaţii strânse una cu alta din punct de vedere organizatoric, financiar şi economic. Grupul de persoane impozabile poate opta să fie tratat drept grup fiscal, cu următoarele condiţii:
a) o persoană impozabilă nu poate face parte decât dintr-un singur grup fiscal; şi
b) opţiunea trebuie să se refere la o perioadă de cel puţin 2 ani; şi
c) toate persoanele impozabile din grup trebuie să aplice aceeaşi perioadă fiscală.
De la data implementării grupului fiscal unic, fiecare membru al grupului completează Decontul de taxa pe valoarea adăugată pentru operaţiunile proprii, cu propriile date de identificare, pe care le transmite numai reprezentantului desemnat al grupului fiscal, în vederea întocmirii Decontului consolidat de taxa pe valoarea adăugată.
Decontul consolidat de taxa pe valoarea adăugată se întocmeşte de reprezentantul grupului prin cumularea informaţiilor privind operaţiunile desfăşurate de toţi membrii grupului.
Deconturile de taxa pe valoarea adăugata completate de fiecare membru al grupului, pe baza cărora s-a întocmit decontul consolidat de taxa pe valoarea adăugata, se depun, cu titlu informativ, de către reprezentantul grupului fiscal la organul fiscal competent.
Organul fiscal prelucrează numai decontul consolidat de taxa pe valoarea adăugata depus de reprezentantul grupului.

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.