Finanțe: S-a modificat formularul 097 referitor la TVA la încasare!

Important! Persoanele impozabile nu pot renunţa la aplicarea sistemului TVA la încasare în primul an în care au optat pentru aplicarea sistemului, potrivit art. 1342 alin.(5) din Codul fiscal, cu excepţia situaţiei prevăzute la lit. c). Prin excepţie, potrivit art. II alin.(2) lit. b) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 111/2013, persoanele impozabile care la data de 1 ianuarie 2014 aplica sistemul TVA la încasare pot solicita oricând în cursul anului 2014 încetarea aplicării sistemului, anul 2014 nefiind considerat primul an în care au optat pentru aplicarea sistemului.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea aduce la cunoştinţa contribuabililor că a fost aprobat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3884/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutul formularului (097) “Notificare privind aplicarea/ încetarea aplicării sistemului TVA la încasare”. Întrucât prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 809 din 19 decembrie 2013, au fost modificate dispoziţiile Codului fiscal privind sistemul TVA la încasare iar potrivit noilor reglementări, sistemul TVA la încasare devine, începând cu data de 1 ianuarie 2014 opţional, iar exigibilitatea taxei se amână până la data încasării contravalorii integrale sau parţiale a livrării de bunuri sau a prestării de servicii, în condiţiile prevăzute de lege, în cazul persoanelor impozabile care optează pentru aplicarea acestui sistem a fost necesară modificarea formularului de notificare (formular 097) prin care persoanele impozabile înştiinţează organul fiscal cu privire la aplicarea sistemului TVA la încasare sau cu privire la încetarea aplicării acestuia.
Formularul (097) “Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare” se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care notifică organele fiscale cu privire la aplicarea sistemului TVA la încasare sau cu privire la încetarea aplicării acestui sistem, în condiţiile prevăzute de art.1342 şi de art.1563 alin.(l 1) si alin.(12) din Codul fiscal.
Formularul se utilizează şi in situaţia prevăzuta de art. II alin.(2) lit. b) si c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative, respectiv de către persoanele impozabile care la data de 1 ianuarie 2014 aplica sistemul TVA la încasare.
Formularul (097) nu se depune de persoanele impozabile care la data de 1 ianuarie 2014 aplica sistemul TVA la încasare prevăzut la art.1342 alin.(3)-(8) din Codul fiscal şi care continuă aplicarea sistemului TVA la încasare, dacă sunt eligibile pentru aplicarea acestui sistem. Potrivit dispoziţiilor art. II alin.(2) lit. a) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 111/2013, se consideră că aceste persoane au optat tacit pentru continuarea aplicării sistemului.
In vederea aplicării sistemului TVA la încasare, formularul (097) “Notificare privind aplicarea/ încetarea aplicării sistemului TVA la încasare” nu se depune de către persoanele impozabile care nu sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, astfel cum sunt menţionate la art.134 alin.(4) din Codul fiscal.
Formularul (097) “Notificare privind aplicarea sistemului TVA la încasare” se depune la organul fiscal competent, la termenele prevăzute de lege:
a) pentru intrarea, prin opţiune, în sistem, până pe 25 ianuarie, inclusiv – persoanele impozabile care in anul precedent au realizat o cifra de afaceri care nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei şi nu au aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent, cu condiţia ca la data exercitării opţiunii să nu fi depăşit plafonul pentru anul in curs,
b) pentru intrarea, prin opţiune, în sistem, începând cu data înregistrării în scopuri de TVA – persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului,
c) pentru ieşirea din sistem, prin depăşirea plafonului de 2.250.000 lei, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care persoana impozabila a depăşit plafonul – persoanele impozabile care aplica sistemul TVA la încasare si care depăşesc plafonul de 2.250.000 lei,
d) pentru ieşirea din sistem, prin opţiune, intre data de 1 şi 25 ale oricărei luni – persoanele impozabile care aplica sistemul TVA la încasare şi care nu depăşesc în cursul unui an plafonul de 2.250.000 lei, dar care renunţă la aplicarea sistemului respectiv.

Program de lucru mărit pentru recuperarea zilelor libere

Pentru recuperarea zilei de 3 ianuarie stabilită ca liberă, programul de lucru al instituţiei în perioada 06.01.2014-13.01. 2014 va fi de luni până joi între orele 0800-1730, iar vineri între orele 0800-1500. După data de 14 ianuarie programul de lucru va fi zilnic, de luni până joi, între orele 0800-1630, iar vineri între orele 0800-1400 .

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.