Inspectoratul Teritorial de Muncă Vrancea dă lecții de bune practici!

Inspectoratul Teritorial de Muncă Vrancea desfăşoară acţiunea dispusă de Inspecţia Muncii -„Sesiuni de informare a producătorilor, importatorilor şi distribuitorilor privind bunele practici şi noutăţile legislative referitoare la punerea pe piaţa a produselor” în cadrul căreia a avut loc in data de 4 octombrie 2013 o şedinţă de informare la care au participat un numar de 22 de angajatori din judeţul Vrancea.
Acţiunea are ca obiectiv informarea şi conştientizarea producătorilor,importatorilor si distribuitorilor privind importanţa respectării legislaţiei din domeniul punerii pe piaţa a produselor pentru cele 8 directive transpuse prin Hotărâri de Guvern sectoriale si pentru care Inspecţia Muncii este organism de supraveghere a pieţei (enumerate mai jos) precum si promovarea bunelor practici europene :
– HG 457/2003 ce transpune Directiva 73/23/CEE (2006/95/CE) privind echipamentele
electrice de joasă tensiune ;
– HG 115/2004 ce transpune Directiva 89/686/CEE privind echipamentele individuale de protecţie;
-HG 1029/2008 privind condiţiile introducerii pe piaţa a maşinilor ce transpune Directiva 2006/42/CE
– HG 752/2004 ce transpune Directiva 94/9/CE privind echipamentele utilizate în atmosfere potenţial explozive;
– HG 207/2005 ce transpune Directiva 93/15/CE privind explozibili pentru uz civil;
– HG 1756/2006 ce transpune Directiva 2000/14/CE privind reducerea emisiilor de zgomot in afara clădirilor ;
– H.G. 332/2007 ce transpune Directiva 97/68/CE referitoare la motoarele cu ardere interna instalate pe maşini mobile nerutiere
– H.G. nr. 612 / 2010 ce transpune Directiva 2007/23/CE privind articolele pirotehnice

Având în vedere poziţia geografica -graniţa a Uniunii Europene, România trebuie sa realizeze o monitorizare activa a produselor care circula pe piaţa interna.
Acţiunea urmăreşte să se conştientizeze şi să se verifice actorii implicaţi, asupra necesităţii cunoaşterii şi respectării actelor normative prin care s-au transpus directivele europene referitoare la introducerea pe piaţa a produselor industriale.
Campaniile naţionale desfăşurate de Inspecţia Muncii, in cursul anilor 2008, 2009, 2010, 2011 si 2012 au avut ca rezultate, creşterea numărului de produse controlate si introduse in baza de date a Inspecţiei Muncii precum si scăderea numărului de produse neconforme intrate pe piaţa romaneasca.
Astfel, dinamica procentului de produse neconforme raportat la numărul total de produse controlate arata o scădere constanta in ultimii 4 ani, dupa cum urmează: 12, 22 % in 2008, 8,16% in 2009 7,24 % in 2010 , 7,09% in 2011 si 4,3%, in 2012.
Sesiunile de informare vor continua, necesitatea acestora este impusa de apariţia periodica în domeniul supravegherii pieţei a unor noi prevederi legislative pe plan european.

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.