La Buzău, Federaţia Fermierul a organizat şedinţa de închidere a Proiectului „O sansa la angajare pentru somerii din regiunea Sud-Est”

Federaţia Agricultorilor „Fermierul”, împreună cu International Computer School, a organizat în ziua de 30 octombrie 2012, ora 12.00, Şedinţa de închidere a Proiectul O şansă la angajare pentru şomerii din Regiunea Sud-Est”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, eveniment desfăşurat la Buzău, Grupul Agricol Buzău.

Alături de echipa de implementare a proiectului, participă reprezentanţi ai factorilor de decizie la nivel local şi judeţean, profesori şi elevi din cadrul grupului şcolar.

Obiectivul general al proiectului l-a constituit facilitarea integrarii socio-profesionale (prin informare şi consiliere) şi a accesului la o calificare relevantă pe piaţa muncii pentru persoane inactive, în Regiunea Sud Est.  Prin asigurarea condiţiilor optime de informare şi furnizarea de asistenţă integrată pentru facilitarea inserţiei şi menţinerea pe piaţa muncii a persoanelor inactive, proiectul contribuie la realizarea obiectivului principal al A.P. 5, şi anume ”promovarea de măsuri destinate creşterii ratei de ocupare, prin atragerea şi sustinerea cât mai multor persoane pe piaţa muncii, facilitarea integrării persoanelor inactive pe piaţa muncii şi sprijinirea ocupării formale”.

Grupul ţintă a fost reprezentat de un număr total de peste 200 de persoane inactive din 3 judeţe ale Regiunii de Dezvoltare Sud Est şi susţinerea acestora pentru angajare, how to use genesis market bots prin furnizarea de servicii de informare, mediere şi orientare profesională.

Proiectul şi-a propus ca peste 200 de persoane să beneficieze de măsuri pentru facilitarea integrării pe piata muncii; realizarea de campanii de informare şi consiliere, dezvoltate şi implementate la nivelul fiecărui judet de implementare; campanii de mediere în fiecare judet din regiunea de implementare, privind oportunităţile de formare profesională şi de ocupare oferite prin proiect; programe de formare profesională pentru îmbunătăţirea abilităţilor şi competenţelor necesare pe piaţa muncii, derulate, prin 14 sesiuni de curs, pentru peste 200 cursanţi; mese rotunde organizate cu reprezentanţi ai structurilor locale/regionale cu roluri active pe piaţa forţei de muncă, inclusiv membri ai societăţii civile.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa Prioritară 5 – „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul Major de Intervenţie 5.1. – „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”.

Ginu Costel Toma

Manager de proiect

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.