Modificări în legislația TVA!

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea aduce la cunoştinţa contribuabililor interesaţi că în Monitorul Oficial nr. nr. 658/25.10.2013, a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare.

Prin Ordinul menţionat au fost aprobate:
procedura de modificare din oficiu a vectorului fiscal;
modelul şi conţinutul unor formulare respectiv: Notificare privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA; Decizie privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA; Decizie privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA; Decizie pentru îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA.

Înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA a unei persoane impozabile se consideră valabilă începând cu:
 data reactivării contribuabilului prin decizie a organului fiscal competent, în cazul contribuabililor declaraţi inactivi conform prevederilor art. 78^1 din Codul de Procedură Fiscală;
 data înregistrării în registrul comerţului a menţiunii privind reluarea activităţii, în cazul contribuabililor intraţi în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului;
 data comunicării deciziei privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, pentru alte situaţii decât cele menţionate.

Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a contribuabililor se efectuează:
 de la data declarării ca inactivi, în condiţiile legii;
 de la data înscrierii menţiunii privind inactivitatea temporară în registrul comerţului;
 de la data comunicării deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA de către organul fiscal, în situaţia în care asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al şaselea decont de taxă, în situaţia în care persoana impozabilă care are perioada fiscală luna calendaristică nu a depus niciun decont de taxă pentru 6 luni consecutive, şi respectiv, din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere al celui de-al doilea decont de taxă, în situaţia în care persoana impozabilă care are perioada fiscală trimestrul calendaristic nu a depus niciun decont de taxă pentru două trimestre calendaristice consecutive;
 din prima zi a lunii următoare genesis market celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al şaselea decont de taxă, în situaţia persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, şi respectiv, din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al doilea decont de taxă, în situaţia persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic, dacă în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive, respectiv pentru două trimestre calendaristice nu au fost evidenţiate achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/servicii realizate în cursul acestor perioade de raportare.

Informații utile afișate pe site-ul instituției

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea aduce la cunoştinţa contribuabililor că pe site-ul propriu la secţiunea Informaţii la zi a fost postat un material cu informaţii utile despre modul de funcţionare a ghişeelor din instituţie.

Postarea materialului se înscrie în acţiunile demarate de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea pe linia îmbunătăţirii percepţiei cetăţeanului asupra calităţii serviciilor publice şi are ca scop facilitarea îndeplinirii obligaţiilor bugetare de către contribuabili.

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.