Noi măsuri de finanţare la GAL SIretul Verde

Asociatia Grupul de Actiune Locala Siretul Verde anunţă deschiderea, incepand cu 7 august 2014, a sesiunii de depunere a proiectelor pentru masurile: 4.111 – “FORMARE PROFESIONALA, INFORMARE ȘI DIFUZARE DE CUNOSTINȚE”, 4.112 – “INSTALAREA TINERILOR FERMIERI”, 4.121 – “MODERNIZAREA EXPLOATATIILOR AGRICOLE” si 421 – “IMPLEMENTAREA PROIECTELOR DE COOPERARE”.
Data publicării apelului de selecție: 7 august 2014; Nr.de referință: M 4.111/2/2014; M 4.112/2/2014; M 4.121/3/2014; M 421/2/2014;

Tipuri de beneficiari eligibili
Masura 4.111: a) Aplicanţi : furnizori ai acţiunilor de formare profesională, informare şi difuzare a cunoştinţelor, sunt entităţi publice sau private care activează în domeniul formării profesionale a adulţilor şi/sau informării şi difuzării de cunoştinţe care îndeplinesc criteriile de eligibilitate şi de selecţie.
b) Beneficiari finali: Persoane adulte care activează în domeniile agriculturii, legumiculturii, apiculturii, silviculturii, industria agro-alimentară, agro-turism, ecoturism, fermieri din exploataţiile de semi-subzistenţă precum şi tineri.
Masura 4.112: Fermieri care la data solicitarii sprijinului indeplinesc urmatoarele conditii:au vârsta sub 40 de ani şi se instalează pentru prima dată în exploataţiile agricole, ca şi conducători (şefi) ai exploataţiei; deţin sau se angajează să dobândească competenţe şi calificări profesionale în raport cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare; prezintă un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activităţilor agricole din cadrul exploataţiei,sunt membri ai familiei de fermier, care au lucrat mai mult de 50% din timpul lor de lucru în cadrul fermei (nu neapărat în ferma familiei de fermier) cu cel puţin 12 luni înaintea instalării sale pe cont propriu.
Masura 4.121: fermierii; persoanele fizice neautorizate vor fi acceptate ca beneficiari potenţiali dacă se angajează să se autorizeze până la data încheierii contractului de finanţare; grupurile de producători şi cooperativele, cu condiţia ca investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri.
Masura 421: Grupuri de Acţiune Locală beneficiare ale Măsurii 431 – Sub-măsura 431.2 “Funcționarea Grupului de Acțiune Locală, dobândirea de competențe și animarea teritoriului” care au încheiat contract de finanțare cu APDRP în cadrul acestei submăsuri; alte persoane juridice organizate în conformitate cu abordarea LEADER care își desfășoară activitatea pe teritoriul GAL Siretul Verde;

Fonduri disponibile: pentru masura 4.111 – 31000 €; pentru masura 4.112 – 76000 €; pentru masura 4.121 – 24173 €; pentru masura 421 – 20000 €;

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: Masura 4.111- 31 000 €; masura 4.112 – 40000 €; masura 4.121- 24173 €; masura 421 – 20000 €;

Data limită de depunere a proiectelor: sesiune cu depunere continua;

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Proiectele se depun la sediul Asociaţiei ,,Grup de Acțiune Locală Siretul Verde” din comuna Biliesti, judetul Vrancea, in incinta Primariei, etaj 1, în intervalul orar 10:00 – 15:00 de luni până vineri inclusiv;

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în ghidurile solicitantului aferente fiecarei masuri, disponibile în format electronic pe site-urile www.apdrp.ro și www.siretulverde.ro; în variantă electronică (suport CD/DVD) și pe suport de hârtie la sediul GAL Siretul Verde;

8. Datele de contact ale GAL, unde solicitanții pot obține informații detaliate: Sediul GAL din comuna Biliesti, judetul Vrancea, in incinta Primariei, etaj 1, județul Vrancea. Telefon/fax 0237/702 100. E-mail: gal@siretulverde.ro.

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.