Prefectura cu ochii pe febra aftoasă

* Membrii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă s-au întâlnit ieri în şedinţă extraordinară sub conducerea subprefectului Sorin Hornea *

În cadrul şedinţei de astăzi  membrii Comitetului au aprobat în unanimitate “Planul de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale la C.H.E. – m.p.  Zăbala 4 A” precum şi  “Planul de măsuri pentru prevenirea apariţiei şi organizarea intervenţiei cazurilor de febră aftoasă pe teritoriul judeţului Vrancea”.

La nivelul judetului Vrancea s-au luat  urmatoarele masuri de precautie: convocarea si informarea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta pentru a se sprijini efortul autoritatii  sanitare veterinare judetene pentru punerea in aplicare a masurilor ce se impun in functie de evolutia evenimentelor precum si pentru avertizarea si informarea populatiei cu privire la riscul afectarii de sanatate a animalelor ce le detin, monitorizarea  tuturor schimburilor intracomunitare sau importurilor din ţări terţe cu animale, produse şi subproduse de origine animală, informarea Direcţiei Silvice Vrancea, Agenţiei Judeţene a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Vrancea şi a gestionarilor fondurilor de vânătoare cu privirea la posibilitatea apariţiei febrei aftoase la animalele sălbatice biongulate în vederea supravegherii acestora, precum şi notificarea cazurilor susceptibile de infectare cu această boală virală.

Prezentarea şi aprobarea Planului de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă la nivel local a constituit un alt punct pe ordinea de zi. Acest plan a fost elaborat în baza   Ordinului Ministrului Secretar de Stat pentru relaţia cu Instituţiile Prefectului nr.73470/AP din 01.04.2011, privind ”Sinteza concluziilor rezultate din analiza activităţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă desfăşurate în anul 2010 la nivelul localităţilor din România”, respectiv  a Ordinului Inspectorului General al I.G.S.U. nr. 93501 din 20.04.2011 şi conţine măsuri care au drept scop îmbunătăţirea activităţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă la nivel local. Din aceste măsuri amintim: Sprijinirea activităţilor de pregătire în situaţii de urgenţă în cazul demarării de către autorităţile competente, a unor campanii la nivelul judeţului, atât de informare preventivă a populaţiei cu privire la riscurile existente (incendii, cutremure, alunecări de teren, inundaţii, accidente tehnologice, epidemii, epizootii, avarii la utilităţile publice, etc.), cât şi pentru promovarea voluntariatului şi a importanţei acestuia în viaţa comunităţilor locale, ţinând-se seama de faptul că anul 2011 a fost declarat oficial de către Comisia Europeană „Anul european al Voluntariatului”; Obligativitatea analizării capacităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul localităţilor, semestrial şi ori de câte ori este nevoie; Responsabilizarea autorităţilor locale în ceea ce priveşte importanţa participării serviciilor voluntare la intervenţii în situaţii de urgenţă până la sosirea structurilor profesioniste specializate.

Subprefectul judeţului a prezentat în cadrul aceleiaşi şedinţe Rapoartele operative privind  pagubele înregistrate în urma precipitaţiilor din ultima perioadă, înaintate de Comitetele Locale pentru Situaţii  de Urgenţă ale comunelor: Câmpineanca, Reghiu, Broşteni, Poiana Cristei, Negrileşti, Andreiaşu de Jos, Vrâncioaia, Vizantea şi Vârteşcoiu. În acest caz membrii comitetului au hotărât deplasarea unor comisii mixte  de specialişti pentru a evalua pagubele produse şi pentru a se putea identifica soluţii în remedierea acestora.

Lasa un comentariu

*

LINK-URI RECOMANDATE

PUBLICITATE

Log in - Milcovul.ro © 2010. Toate drepturile rezervate.